Du är här

2021-06-14 - Samhälle

Klart med kyrkoherde för södra pastoratet

Peter Persman har utsetts till kyrkoherde för Örnsköldsviks södra pastorat. Pastoratet blir det största i Härnösands stift när det träder i kraft den 1 januari 2022.

Under innevarande år pågår en ombildningsprocess innan de sju församlingarna Själevad, Mo, Björna, Nätra, Sidensjö, Anundsjö och Skorped, går samman i ett gemensamt pastorat vid kommande årsskifte. Antalet anställda blir då ca 120 och medlemsantalet uppgår till ca 24 000.
- Det är glädjande att jag får förtroendet att leda det nya pastoratet som dess kyrkoherde, kommenterar Peter Persman och fortsätter;
- Vi har alla förutsättningar att göra något riktigt bra. Vi har en stor kompetens inom vår verksamhet och ett fantastiskt engagemang, såväl hos de anställda som hos förtroendevalda och ideella medarbetare.
De största förändringarna som pastoratsbildningen medför, görs inom administrationen. Ekonomi- och personalfunktion samt församlingsadministration samordnas i en gemensam administrativ enhet under ledning av en administrativ chef. Kyrkogårdsverksamheten inom pastoratets tio kyrkogårdar samordnas och får en gemensam kyrkogårdschef. Även en fastighetschef för pastoratet har utsetts.
- Ingen av våra anställda kommer att förlora arbetet på grund av pastoratsbildningen, däremot kan det innebära förändrade arbetsuppgifter eller nytt tjänsteställe.
- I det nya pastoratet får vi muskler att utveckla församlingsverksamheten i alla våra församlingar oavsett storlek och geografisk placering. Det är en av de viktigaste orsakerna till att vi gör denna förändring, avslutar Peter Perman.
Peter Persman tillträder som kyrkoherde i Örnsköldsviks södra pastorat den 1 januari 2022. Han är idag kyrkoherde i Själevad, Mo och Björna pastorat, en tjänst han innehaft sedan 2012.
Ulla-Britt Sundin är ordförande i den interimsstyrelse som fattar beslut under övergångsåret 2021. Hon är nöjd över att rekryteringen nu är avslutad.
- Det har varit en noggrann rekryteringsprocess och det känns bra att en enig interimsstyrelse nu beslutat att erbjuda Peter tjänsten. Vi har ett stort förtroende för honom, tillägger Ulla-Britt.

Dela med dig av denna artikel på: