Du är här

2021-06-07 - Samhällsinformation

Färre i Örnsköldsvik år 2040

Befolkningen i Örnsköldsviks kommun beräknas minska de närmaste decennierna, visar en ny befolkningsframskrivning från SCB. Utvecklingen drivs framför allt av att antalet döda väntas överstiga antalet födda.

SCB:s befolkningsframskrivning är ett centralt verktyg för samhällsplanering. Nu finns nya beräkningar för folkmängden i samtliga kommuner och län.

I Örnsköldsvik väntas antalet invånare år 2040 uppgå till cirka 54 100 personer. Det är 1 660 färre än i dag (−3 procent). Jämfört med andra kommuner är det en förhållandevis stor befolkningsnedgång.

– Det som driver befolkningsminskningen i Örnsköldsvik är framför allt att antalet döda i kommunen väntas överstiga antalet födda. Framskrivningen visar att 13 600 personer beräknas dö under perioden 2021–2040, medan omkring 10 300 barn beräknas födas. Även att utflyttningen till andra delar av landet är större än inflyttningen bidrar till minskningen, säger Alexandra Malm, demograf på SCB.

I hela Västernorrlands län beräknas befolkningen krympa med 5 procent till år 2040. Bland kommunerna i Västernorrland sticker Sollefteå ut med störst förväntat befolkningstapp (−15 procent). Samtliga kommuner i länet beräknas ha en mindre befolkning år 2040 än i dag.

Totalt väntas befolkningen i Sverige öka med nästan en miljon, från knappt 10,4 miljoner invånare 2020 till drygt 11,3 miljoner år 2040. Som kartan nedan illustrerar är det här ökningen ojämnt fördelad.

Länen Stockholm, Uppsala, Halland, Skåne och Västra Götaland beräknas växa, medan Västernorrland och Norrbotten går mot minskad befolkning.

Dela med dig av denna artikel på: