Du är här

2021-06-02 - Trafik
Anders Gustafsson, vd på Mirola.

Sex av tio för tunga för att åka ambulans

Både västernorrlänningarna och utrustningen i svenska ambulanser blir allt tyngre, vilket leder till att många ambulanser blir överlastade. Det visar en sammanställning av data från SCB och Folkhälsomyndigheten som analyserats av det svenska medtechbolaget Mirola.

En överlastad ambulans får längre bromssträcka och sämre väghållning, vilket i sin tur ökar risken för olyckor.

– En överlastad ambulans har längre bromssträcka och sämre väghållning vilket utgör en allvarlig trafikfara. Eftersom svenskarna blir allt tyngre måste ambulansutrustningen bli lättare, säger Anders Gustafsson, vd på Mirola.

Vanliga ambulanser har en lastvikt på 400–700 kilo medan utrustningen generellt väger över 250 kilo. Utöver utrustning ska förare, sjukvårdspersonal, patient samt eventuell anhörig rymmas inom viktgränsen. Med ambulanspersonal och patient som väger omkring 75 kilo vardera blir vikten för enbart dem 225 kilo. Tillsammans med utrustningen blir vikten för allt i ambulansen 475 kilo och därmed långt över maxgränsen för många ambulanser. Samtidigt ökar andelen västernorrlänningar med övervikt eller fetma och är nu hela 59 procent enligt Folkhälsomyndigheten.

– För att kunna ge bästa möjliga vård och samtidigt undvika överlast krävs att ambulanserna är välutrustade, vilket ställer krav på att utrustningen är väldesignad och väger så lite som möjligt. Att exempelvis byta ut en syrgasutrustning som väger 20 kilo mot en modern som bara väger 1,5 kilo gör att patienter och anhöriga kan åka ambulans utan att maxvikten överskrids, säger Anders Gustafsson.

Enligt Socialstyrelsen ska en ambulans ha utrustning som innebär att sjukvård som behövs innan patienten når ett sjukhus ska kunna ges både i och utanför ambulansen. Det betyder att det bör finnas utrustning som kan hantera ett antal olika nödsituationer, exempelvis hjärtstartare och syrgasutrustning. Mycket av utrustningen behöver kunna bäras långa sträckor av ambulanspersonalen.

– Ambulansen är ett utryckningsfordon som får framföras på ett sätt som lagen normalt inte tillåter och det ställer mycket höga krav på såväl förare som fordon. Men överlastade ambulanser är inte enbart en fråga om trafiksäkerhet – tung och otymplig utrustning blir också ett arbetsmiljöproblem för ambulanspersonalen som ska bära den, säger Anders Gustafsson. 

Dela med dig av denna artikel på: