Du är här

2021-06-01 - Samhällsinformation

Nytt pantprojekt testas i Örnsköldsvik

I sommar deltar Örnsköldsviks kommun i ett pilotprojekt tillsammans med RISE där pant testas på engångsmuggar för take away. Syftet är att öka källsorteringen på allmänna platser.

Under perioden 1 juni – 31 augusti kommer den som besöker Örnsköldsviks stadskärna med hjälp av sin smartphone få möjlighet att panta sin take away-mugg. I projektet, ett digitalt system för ökad källsortering och engagemang i offentlig miljö (s.k. Panta på stan), är förhoppningen att detta ska göra det lätt för konsumenten att göra rätt och bidra till minskad nedskräpning i stadsmiljön.
– Vi vill bli ännu bättre på att hantera avfall i våra offentliga miljöer. Projektet är ett bra sätt för oss att testa hur intresset för pant ser ut och hur vi ska utveckla vår återvinning i offentliga miljöer framåt. Faller det här väl ut kan detta bli något vi fortsätter med, säger Magnus Wiklund, drift- och underhållsstrateg Örnsköldsviks kommun.

Hur funkar det? Konsumenten köper en engångsmugg för take away med tillhörande krage på ett av utvalda caféer i stadskärnan. En pant läggs på muggen. Därefter kan muggen pantas genom att konsumenten laddar ner en app, scannar QR-koden på kragen och lägger den i rätt behållare vid en återvinningsstation eller i de speciella källsorteringsstationer som placerats ut. Panten kan sedan tas ut i form av pengar, poäng eller doneras.

Projektet sker i samverkan med det lokala centrumutvecklingsbolaget Cesam och ett antal lokala caféer i stadskärnan.
– Det här är ett mycket spännande projekt som är helt i linje med vårt arbete där vi jobbar för en ren och trevlig stadskärna, samtidigt som det gynnar våra lokala aktörer, säger Anette Forsberg, centrumutvecklare Cesam.

I studien kommer plockanalyser utföras för att se i vilken utsträckning konsumenterna har källsorterat och pantat. Det kommer också vara möjligt för konsumenten att ge återkoppling via appen, eftersom utvärderingen av upplevelsen och beteendet är en viktig del i studien.
Örnsköldsviks kommun har sedan tidigare deltagit i RISE-projektet Cirkulära on-the-go förpackningar, där syftet var att ta fram nya lösningar för att minska nedskräpning och öka materialåtervinning och återbruk av on-the-go förpackningar. Plockanalyser där visade en övervikt av muggar, vilket resulterade i att det är just det som testas i detta projekt.
Projektet Panta på stan drivs av RISE i samarbete med Örnsköldsviks kommun och Bower. Projektet finansieras av Vinnova Civic tech.

Dela med dig av denna artikel på: