Du är här

2021-05-28 - Näringsliv

Bonn-Olles Torn i Örnsköldsvik

I Örnsköldsvik pågår nu grundläggningen för ett sju våningar högt torn med sex lägenheter. Byggnaden blir mycket utmärkande samtidigt som stor hänsyn tas till den gamla kulturmiljön där de befintliga husen förblir orörda.

Byggsigurds projekt representerar estetiskt och arkitektoniskt nytänkande samtidigt som tornet får utmärkta energiprestanda och blir ett nära-noll-energihus.Byggsigurd AB med anor från 1944 bygger och förvaltar bostäder och andra fastigheter. Företaget äger ungefär två hundra lägenheter och ett trettiotal lokaler, som mestadels används som butiker, i de centrala delarna av Örnsköldsvik. Byggsigurd har sitt kontor i en gammal byggnad på Högbergsgatan, nämligen Bonn-Olles Hus, som är det äldsta huset i det som före kommunsammanslagningen utgjorde Örnsköldsvik stad. Bonn-Olle levde på 1800-talet, men hans hus finns med redan på en karta från 1750-talet, står kvar än idag och är kulturskyddat.

Åttakantigt

I en gräsbevuxen slänt nära Bonn-Olles hus ska nu uppföras ett torn med sex lägenheter. Tornet blir åttakantigt, med faluröd träfasad och ett utanpåliggande trapphus i gult och utanpåliggande hisschakt med gul dekor. Ljussättningen blir något spektakulär. Med upplyst hisschakt och accentuerade belysta lodlinjer i hörnen kommer tornet att lysa lite grann som en lykta i Örnsköldsviksnatten. Hur kom då byggherren på idén till detta lika tokiga som roliga hus?

– Vi och arkitekten ville inte åstadkomma något vanligt fyrkantigt utan lite annorlunda. Markytan var mycket begränsad och vi ville inte bygga för nära grannhusen. Målet var att bevara kulturmiljön och samtidigt göra området ännu trevligare, berättar Anders Nordin, vd för och delägare i Byggsigurd.

Tornet får sex lägenheter på 102 kvadratmeter. Det blir utsikt i alla väderstreck och med en morgon- och en kvällsbalkong. Något inre trapphus behövs inte eftersom hisschaktet blir utanpåliggande och från hissen stiger man rakt in i sin egen hall. 

I bottenvåningen inreds förråd, cykelgarage och ett generöst entrérum med pentry och gästrum.

– Entrén blir ett rum för social samvaro. Vi tänker alltid på den sociala hållbarheten i våra projekt, säger Anders Nordin.

På bottenvåningen byggs också det teknikrum som kommer att innehålla all nödvändig teknik. Utöver ordinarie fastighetsteknik ska också husets solceller och bergvärmeanläggning övervakas och styras.

Lite betong och mycket trä

Plattan på mark, bottenvåningen och första mellanbjälklaget byggs i betong. Alla bärande delar ovanför detta uppförs med trä.

– Jag har inget emot betong och stål, men när det blir lika bra eller bättre använder vi trä. Det är helt enkelt vår filosofi för miljöns och klimatets skull, betonar Anders Nordin. En av många fördelar är att trä är lätt och därför sparar man in på grundläggning och det som behövs för husets bärighet. I detta fall är inte de vertikala lasterna det avgörande, utan vindlasterna på huset. Dessa kräver en stabil grund för tornet att stå på.

Tornet får tjocka väggar och bra isolering. Som värmekälla kommer bergvärme (markvärme) att användas. Ett enda borrhål krävs för att klara värmebehovet. Värmepumpen dimensioneras för behovet under alla årstider. Dock installeras en elpanna som reserv och för spetslast.

För värmeåtervinning kommer inte FTX att tillämpas. Värme ur frånluften går till värmeväxlare och används som tillskott i uppvärmningssystemet tillsammans med bergvärmen. Tilluften i ventilationen kommer att förvärmas i marken.

Solceller installeras på taket och som en markanläggning. Elen räcker för att driva värmepumpen och för varmvatten. Vid överskott på el kommer denna att kunna säljas till nätet. Den enda energi som behöver köpas är el till hushållen.

Nära noll

– Vårt mål är att Bonn-Olles torn blir ett nära-noll-energihus. Jag tycker förresten att alla nybyggnationer skulle sikta på nära noll, säger Anders Nordin, som arbetat med värmepumpslösningar ända sedan 1970-talet och installerade en sådan lösning i sin egen villa redan 1987. Sedan dess har värmepumparna fått allt bättre prestanda.

Han ser den stora potentialen att använda lokal energi. Under somrarna värmer solen upp marken och sedan kan en bergvärmepump utnyttja den ackumulerade energin.

Ljussättning

Anders Nordin kom med idén att göra Bonn-Olles Torn åttakantigt. Det blev sedan upp till arkitekten att ta fram designkoncept och rita planlösningar. 

– Huset kan sägas bestå av åtta moduler eller tårtbitar. Tornet bärs upp av en mittpelare i betong och trä, samt prefab ytterväggar i trä, berättar Linda Näslund, ägare till Näslund Arkitektur. Lägenhetsplanen består av en grundläggande planlösning där kök, bad och extra toalett har fasta lägen, medan mellanväggar och fast inredning är flexibla och anpassas efter köparnas önskemål.

För den väl utarbetade ljussättningen har Näslund Arkitektur samarbetat med ljusarkitekten Anton Martiin och Sara Grünning från VRÅ. Hörnen på tornet kommer att bli bakombelysta för att markera den oktagonala formen med dekorativt ljus. Ljuspalten är faluröd liksom resten av fasaden.

– Vi har även svarat för markplaneringen på gården med bland annat carport och en fin uteplats, avslutar Linda Näslund.

FAKTA

Bonn-Olles Torn (Bonden 1)

Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik

Högbergsgatan 1 // Ö-vik

Tidplan: april 2021–juni 2022

Byggherre: Byggsigurd AB

Planansvarig: Örnsköldsviks Kommun

Byggentreprenörer: Byggsigurd AB, Rekab Entreprenad AB

Arkitekt: Näslund Arkitektur & Fastighet AB

Stomleverantör: Setra Group AB

Sprängentreprenör: Lindbergs Sprängtjänst & Pyroteknik AB

Kostnad: cirka 18 miljoner kronor

Bruttoyta: 735

Lägenheter: 6

Anbudsförfrågan till installatörer beräknas skickas ut

inom kort. Förfrågan till entreprenörer gällande golv och

invändig målning beräknas skickas ut Q4 2021.

Dela med dig av denna artikel på: