Du är här

2021-05-26 - Samhälle

Muddring i Bäckfjärden dröjer

Bäckfjärdens intresseförening verkar för att uppgrundningen i Sandlågan inte ska innebära att fjärden så småningom blir ett innanhav.

Därför har föreningen lämnat en ansökan om vattenverksamhet/muddring med samma villkor och förutsättningar som för 20 år sedan. Den har dock fått avslag av Länsstyrelsen med motiveringen att regelverket har ändrats och det behöver göras en ny ansökan med stort samråd tillsammans med berörda parter. l

Dela med dig av denna artikel på: