Du är här

2021-05-24 - Samhällsinformation

Färre bränder i Västernorrland

Under 2020 brann det i Västernorrlands byggnader 299 gånger. Det är en minskning på 11 procent jämfört med 2019 då räddningstjänsten ryckte ut för bränder i byggnader 335 gånger. Det visar en sammanställning av statistik från MSB som träimpregneringsföretaget Woodsafe har gjort.

– Ett hus som skadas mycket vid en brand innebär säkerhetsrisker, stora kostnader, långvarig påverkan för de berörda och påfrestning för miljön. När branden slår till är det viktigt att det finns bevisat beständigt brandskydd som bromsar förloppet så kraftigt som möjligt för att skydda liv och egendom, säger Thomas Bengtsson, vd för Woodsafe.

Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap visar att räddningstjänsten ryckte ut för bränder i Västernorrlands byggnader 299 gånger under 2020. Det är en minskning på 11 procent jämfört med föregående år då 335 utryckningar tog plats. Allra flest utryckningar för bränder skedde i Västra Götaland, medan Värmland är det län som hade flest utryckningar per 1 000 invånare.

– Vi i bygg- och fastighetsbranschen behöver fokusera på de byggmaterial som är bäst för klimatet och som vi har tillgång till i dag. På Woodsafe menar vi att vi oftare bör välja att bygga i trä för att såväl materialåtgång som energianvändning kan optimeras i hög grad. Dessutom kan kan stora mängder koldioxid då bindas i både byggnader och skog, säger Thomas Bengtsson.

Varje år rycker räddningstjänsten ut till totalt omkring 11 000 bränder i byggnader i Sverige. Skadorna beräknas uppgå till en total kostnad på fem miljarder kronor. I dag är det byggarens och byggherrens ansvar att välja ett brandskydd som är adekvat för materialet. För de som bygger i trä finns exempelvis certifieringar via RISE som visar om brandskyddet är lämpligt för det material det ska skydda.

– Om trähusbyggandet ska öka behöver vi samtidigt höja kompetensen kring beständigt och hållbart brandskydd och annan kunskap som är viktig just för att bygga i trä. I dag råder det förvirring kring dokumentation av just brandskydd, och här har byggbranschen ett stort ansvar när det gäller att höja kunskapsnivån, säger Thomas Bengtsson.

Dela med dig av denna artikel på: