Du är här

2021-05-11 - Nyheter/Reportage

Minskad varuexport under 2020

Till följd av covid-19 så minskade varuexporten i majoriteten av länen under 2020. Västernorrlands län klarade sig dock mycket bättre jämfört med många andra län enligt statistik från Stockholms Handelskammare.

Under 2020 så sjönk varuexporten i riket med minus 6,2 procent, motsvarande en minskning med 92,9 miljarder kronor. Och i flera av rikets län så har det setts stora minskningar inom varuexporten. Bland annat så såg Västra Götalands län en minskning med -10,3 procent, Södermanlands län en minskning med -14,9 procent och Värmlands län en minskning med hela -24,8 procent.

Västernorrlands län är ett av de län som klarat sig bättre jämförelsevis, och som även hamnade bättre än rikssnittet. Västernorrland såg en minskning med -4,7 procent, motsvarande ett tapp från 30,4 miljarder kronor under 2019 till 28,9 miljarder 2020. Dessutom har Västernorrlands varuexport klarat sig bättre än samtliga av våra grannlän, då Gävleborg minskade med -5,4 procent, Västerbotten minskade med -9,6 procent och Jämtlands län minskade med -21,7 procent. 

Några län såg en ökad varuexport under pandemiåret, bland annat Uppsala län med +3,9 procent, Blekinge län med +6,5 procent och Norrbottens län med +8,9 procent.

Klicka här för att komma till Stockholms Handelskammares hemsida där du kan ta del av statistiken i sin helhet.

 

Dela med dig av denna artikel på: