Du är här

2021-05-10 - Nyheter/Reportage

Satsar på entreprenörskap för unga

Det nya projektet Sommarlovsentreprenör 2.0 ska stärka det unga entreprenörskapet i länet under en treårsperiod. Bland medfinansiärerna i satsningen finns Örnsköldsviks kommun.

Projektet är en ny satsning som ska skapa ett hållbart entreprenörsprogram för unga i Västernorrlands län, med Technichus i Mitt Sverige AB som ansvarig för planerandet, genomförandet och utvärderingen av projektet. Unga i Härnösand har tidigare kunnat delta i Sommarlovsentreprenörer vid Technichus, där de har fått ta del av bland annat kurser och workshops i entreprenörsskap samt ett startkapital för att komma igång med sitt företag, och den här nya satsningen ämnar att låta unga i samtliga kommuner i länet kunna delta i ett liknande projekt.

Projektet drivs i samband med kommunerna, Region Västernorrland, Ung företagsamhet Västernorrland och BizMaker. Syftet är att få fler unga att pröva på att starta ett eget företag samt att utveckla och stärka sin entreprenörskap. Man vill även skapa regionala strukturer och en gemensam organisation för ett entreprenörskapsprogram riktat till unga som håller över tid. 

Region Västernorrland skriver på sin hemsida att projektet Sommarlovsentreprenörer 2.0 ska:

  • skapa ett hållbart entreprenörsprogram för Västernorrland som genomförs i samtliga kommuner årligen där Technichus tar ansvar för planering, genomförande och utvärdering av entreprenörsprogrammet.
  • i samverkan med andra tydliggöra hur aktörer i region Västernorrland kan stimulera och coacha blivande entreprenörer från grundskola till företagande och/eller anställning.
  • samla och stärka aktörer som arbetar för visionen att Västernorrland är bäst i Sverige på ungt entreprenörskap.
  • ta fram en finansieringsmodell för drift av entreprenörsprogram efter projekttidens slut.

Projektet kommer att drivas mellan 2021-03-01 till 2024-02-28 och har en projektbudget på totalt 3 894 746 kronor. 

 

Dela med dig av denna artikel på: