Du är här

2021-05-07 - Nyheter/Reportage
Foto: Erik Löfgren, Sollefteå Stadsnät

Bredbandssatsning mellan Örnsköldsvik och Sollefteå

Sollefteå Stadsnät och Övik Energi AB samarbetar i en bredbandssatsning med syfte att binda samman bredbandsnätet mellan kommunerna.

Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner har beviljats stöd av Tillväxtverket från Europeiska utvecklingsfonden, med medfinansiering från Region Västernorrland, för att bygga ett ortssammanbindande fibernät. Fibernätet ska gå mellan Näsåker i Sollefteå kommun och Grundtjärn i Örnsköldsviks kommun och omfattar drygt 36 km fiber som kommer att dras mellan orterna. Sträckan väntas omfatta ungefär ett tio-tal arbetsställen och fastboende samt cirka 100 fritidshus.
– Den planerade förbindelsen mellan de båda kommunerna bidrar till att skapa den redundans som i dagsläget saknas i länet och som ger Västernorrlands företag och organisationer tillgång till ett sammanhållet regionalt robust fibernät, säger Maria Olsson, ansvarig för projektet på Övik Energi AB.

Sedan tidigare så finns det en ambition i Västernorrlands län om att samtliga kommuner ska förbindas och vara sammankopplade via fibernätet, och den kommande satsningen kommer då att koppla samman Sollefteå och Örnsköldsvik. 79 procent av det aktuella nätet kommer att finnas inom Sollefteå kommun och 21 procent inom Örnsköldsviks kommun.

Total kostnad för investeringen väntas landa på drygt 16,2 miljoner kronor. Utav dessa så står Tillväxtverket för drygt 8 miljoner kronor, Region Västernorrland för cirka 6,5 miljoner kronor, Sollefteå kommun för drygt 1,3 miljoner kronor och Örnsköldsviks kommun för cirka 0,3 miljoner kronor. 

Arbetet påbörjas nu under våren 2021 och genomförandeprojektet av det ortsammanbindande fibernätet ska vara färdigt i slutet av 2022. I Sollefteås del kommer även fastigheter att anslutas längs vägsträckan under 2022.

 

 

Dela med dig av denna artikel på: