Du är här

2021-05-05 - Nyheter/Reportage

Investerar i mobilitetshus i centrum

Under kommunstyrelsens sammanträde under gårdagen så sade man bland annat ja till att kommunen ska investera i ett mobilitetshus, det vill säga ett parkeringshus, som man planerar att bygga vid Strandgatan.

I och med att det sker flera nybyggnationer och exploateringar i stadskärnan så bedömer man även att det finns ett behov av nya offentliga parkeringsplatser för handel, bostäder och arbetsplatser. Därför sade kommunstyrelsen igår ja till att investera 131 miljoner kronor i vad man kallar ett mobilitetshus. 

Mobilitetshuset ska ersätta de parkeringsplatser som försvinner i och med de exploateringar som sker och ska även möta behov av klimatsmarta lösningar för exempelvis samåkning, bilpooler, anropsstyrd trafik, cykel och elcykel. Planen är att mobilitetshuset ska ligga vid Strandgatan intill södra infarten till staden i ett område som kommunen vill förtäta och knyta ihop med befintligt centrum.

 

Dela med dig av denna artikel på: