Du är här

2021-05-07 - Skola & utbildning

Replik på läsarbrevet från kommunens lärare

Förra veckan publicerade vi ett läsarbrev som bestod av ett öppet brev till bildningsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun, undertecknat av ett stort antal lärare. Här ger Kristina Rastbäck, skolchef, en replik på brevet och bemöter det som sades i det öppna brevet.

Hej och tack för era synpunkter!
Jag och övriga förvaltningsledningen har den största respekten för all personal i förvaltningen och återkopplar det så ofta vi kan till verksamheterna, genom hälsningar till rektorer och de gånger vi blir intervjuade i media. Skolan och dess personal är en viktig samhällsfunktion och av den anledningen har vi inom kommunledningen ställt frågan till Regionen om lärargrupper kan prioriteras och få vaccin snabbare men har tyvärr fått nej till detta. 
Precis som ni skriver så är skolan viktig. Lärare är viktiga. Elever är viktiga. Jag imponeras över allas hårda arbete för att verksamheten ska fungera trots att alla är slutkörda, oroliga för sin egen hälsa men även för framtiden. När ska detta vara över?

Utbildningsministern gav huvudmannen möjlighet att bedriva fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolan förra året och på högstadiet i januari 2021. Under våren 2021 förlängdes inte rekommendationen om distans- och fjärrundervisning på gymnasieskola eftersom det tydligt framkommit att den stora majoriteten av elever mår dåligt av att inte få komma till skolan. Många elever klarar inte heller kunskapskraven då distansundervisningen inte håller samma höga kvalitet som närundervisning. Utbildningsministern betonar elevers rätt till lärande och huvudmannens ansvar för detta.

Vi har inte rätt att införa distansundervisning på mellanstadiet. Utifrån de möjligheter vi har att minska smittspridningen gick jag ut med en rekommendation att vara ute med barn och elever i så stor utsträckning som det är möjligt. Finns andra bättre förslag på lokala åtgärder så ska förskolan och grundskolan vidta dem. Vår verksamhet är stor och det är svårt med generella åtgärder när förutsättningarna är så olika. De lokala riskbedömningarna som sker i samverkan är ett viktigt underlag där arbetsgivare och arbetstagare tillsammans ser svårigheter och möjligheter. 
Just nu är det stort fokus på förskolan och skolan. Många har åsikter om vilka beslut som ska fattas. Inte bara från den egna förvaltningen utan även från samhället i stort. En del tycker att vi ska stänga skolan helt. Andra tycker att vi ska ha närundervisning som vanligt. En del tycker att vi ska införa skyddsutrustning. Andra inte. 
Ingen av oss har varit med om en liknande situation tidigare och jag har full förståelse för att många inte orkar längre. Som det ser ut så sjunker antal konstaterat sjuka elever och det är ett gott tecken och jag hoppas att vi är på väg ur det extrema läge vi befinner oss i. 

Jag vill avsluta med att än en gång tacka hela bildningsförvaltningen för det fantastiska arbete som utförs. Jag har förståelse för er oro, att ni är slutkörda och jag har stor respekt för er. Ni gör ett fantastiskt arbete och tillsammans ska vi klara av detta.

Hälsningar
Kristina Rastbäck, Skolchef

Här nedanför hittar du det öppna brevet som Kristina Rastbäck svarar på.

 

Dela med dig av denna artikel på: