Du är här

2021-05-04 - Samhällsinformation

Alla i riskgrupp kan boka tid för vaccination

Från och med idag så kan alla som är 18 år eller äldre och tillhör en riskgrupp boka tid för vaccination mot covid-19.
– Riskgrupperna har en hög prioritet och vi har nu tillräckligt med vaccin så att vi kan öppna bokningen för fler, säger Karin Sellgren, vaccinationssamordnare inom Region Västernorrland, på regionens hemsida.

Enligt Folkhälsomyndigheten så ingår man i en riskgrupp om man har en eller flera av följande sjukdomar eller tillstånd:

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
  • Downs syndrom

Notera att olika områden kan ha olika förutsättningar gällande tillgängliga tider eller trycket på bokningarna. Bokningar görs som vanligt främst via 1177.se Vårdguiden.

Klicka här för att komma till regionens hemsida där du kan läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: