Du är här

2021-05-04 - Näringsliv
Foto: Mats Forsgren

Nöjdheten hos företagare minskar något

Sveriges Kommuner och Regioner har presenterat den senaste upplagan av ”Öppna Jämförelser Företagsklimat”, som tittar på hur nöjda företagare är med kvalitén på kommunens myndighetsutövning och service under år 2020. Örnsköldsviks kommun bedöms ha en fortsatt bra nöjdhet bland företagarna även om den minskar en aning jämfört med fjolårets rapport.

I undersökningen har företagare fått bedöma kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Kommunen tilldelas därefter ett mått i NKI, Nöjd-Kund-Index, där ju högre mått som kommunen når desto bättre. Ett mått på 70 eller mer bedöms som ett högt och bra värde.

I den senaste upplagan så faller Örnsköldsviks värde med en enhet jämfört med förra årets upplaga, från 73 till 72, och faller även i den totala rankingen bland de deltagande kommunerna från plats 91 till plats 127 av 181 (noterbart är dock att färre kommuner presenterades i årets mätning). Örnsköldsviks NKI-värde ligger även något under rikssnittet på 74, samt ligger även på länsnivå under Sundsvall (76), Härnösand (80) och Sollefteå (81). Några resultat för Timrå, Ånge eller Kramfors finns inte.

Det företagare i kommunen har varit särskilt nöjda med under 2020 är kommunens arbete gällande bygglov (ökar från 62 till 65 och miljö- och hälsoskydd (kraftig ökning från 59 till 70). Däremot så har nöjdheten minskat inom flera områden, bland annat brandskydd (minskar från 85 till 82), livsmedelskontroller (81 till 78) och information (70 till 68). Det största tappet har setts inom markupplåtelse där kommunen NKI-värde faller med tolv enheter (från 77 till 65). Inom bemötande så ligger kommunens värde på samma nivå som under fjolåret (77).

Om du vill läsa mer om undersökningen och ta del av samtliga värden och de fullständiga resultaten så kan du klicka här för att komma till SKR:s hemsida.

 

Dela med dig av denna artikel på: