Du är här

2021-04-28 - Skola & utbildning
Foto: Håkan Nordström

Fortsatta distansstudier

Idag beslutade bildningsförvaltningen om att förlänga beslutet kring fjärr- och distansundervisningen för elever i högstadiet och gymnasiet som togs förra veckan.

På grund av den höga smittspridningen så togs det förra veckan beslut om att samtliga elever i högstadiet och gymnasiet ska få fjärr- och distansundervisning istället för att komma till skolorna. Beslutet gällde för vecka 17 men nu har man beslutat om att förlänga beslutet till den 14 maj. Den 10 maj så kommer nytt beslut tas huruvida det ska förlängas ytterligare eller inte. 

Samtidigt som fjärr- och distansundervisningen förlängs så tas även rekommendationen rörande utomhusundervisning för förskola, låg- och mellanstadiet bort. Istället så ska lärare i dessa årskurser försöka hitta så många lokalt fungerande lösningar som möjligt för att hålla avstånd och minska smittspridningen. 

Dela med dig av denna artikel på: