Du är här

2021-04-28 - Nyheter/Reportage
Foto: Lena Landar

Primärvården påverkas kraftigt av pandemin

Den allvarliga situationen med covid-19 i länet påverkar hälso- och sjukvården kraftigt. Nu meddelar Region Västernorrland att de framförallt bara kommer att kunna erbjuda akut och nödvändig vård på hälso- och vårdcentralerna under en tid framöver.
– Vi hoppas på förståelse från allmänheten över att vi behöver begränsa utbudet från hälso- och vårdcentralerna under en tid med anledning av pandemin säger Ingeborg Wiksten, Vårdvalsutskottets ordförande för Region Västernorrland, på regionens hemsida.

På grund av att pandemin just nu har en stark och betyande påverkan på vården i länet, och att allt fler resurser behöver tas till både vaccinationsarbetet och vård för covid-19, så har Regionen beslutat om att hälso- och vårdcentralerna, det vill säga primärvården, framförallt bara ska bedriva akut och nödvändig vård under en tid framöver. Med andra ord så är det framförallt vård som inte kan vänta och som är nödvändig i delar av länet som kommer att bedrivas. För att minska smittspridningen så kommer även all drop-in mottagning på hälso- och vårdcentralerna att vara fortsatt stängda (akutmottagningar fortsätter vara öppna, reds. anmärkning).
– Personal från samtliga hälso- och vårdcentraler i länet arbetar med vaccinationsarbetet samtidigt som sjukhusen nu behöver förstärkning med personal från primärvården. Den personal som i första hand behövs i covid-vården på sjukhusen är sjuksköterskor och distriktssköterskor som även behövs i vaccinationsarbetet, säger Gun-Britt Milioris, vårdvalschef, Region Västernorrland.

Att man går ned till att bedriva akut och nödvändig vård innebär bland annat att förebyggande arbete inte kommer att kunna upprätthållas i samma omfattning. Som exempel så skriver Regionen att det kan hända att en patient inte blir kallad till en uppföljning eller hälsosamtal som planerat. Även tillgängligheten i telefonmottagningarna påverkas vilket kan leda till ökade väntetider.
– Det är naturligtvis mycket tråkigt när primärvården inte kan upprätthålla tillgängligheten och bedriva normal verksamhet. Men covid-vården och vaccinationsarbetet är prioriterade uppdrag och behöver fortgå med fortsatt hög intensitet som förhoppningsvis kommer att leda till minskad smittspridning och minskat behov av vård. Vi hoppas därför på förståelse från allmänheten över att vi behöver begränsa utbudet från hälso- och vårdcentralerna under en tid med anledning av pandemin säger Ingeborg Wiksten.

Den som behöver hjälp eller rådgivning uppmanas att ändå fortsätta söka den hjälp man behöver. Behöver man råd om egenvård vid t.ex. sjukdom så uppmanas man att vända sig främst till 1177.se, men är man i behov av vård och råd om egenvård inte hjälper så kontaktar man sin hälso- eller vårdcentral för att få en medicinsk bedömning. Är du i akut behov av vård så kontaktar du 112.

Dela med dig av denna artikel på: