Du är här

2021-04-27 - Samhälle

Smygstart för riskgrupper

Nästa vecka ska vaccineringen mot covid-19 för personer i riskgrupper dra igång. Men då det finns lediga tider så har man bestämt att smygstarta lite idag, skriver Svt.

Det rör sig inte om många tider som blir tillgängliga idag för personer i riskgrupper, och det är inte heller säkert hur många tider per område som finnas att tillgå eller vilka områden som ingår i smygstarten. Samtidigt som vaccineringen av riskgrupper smygstartar så pågår även vaccineringen för personer med stöd inom LSS och personal som jobbar inom LSS. Den riktiga starten för riskgrupper är planerad till nästa vecka.

Enligt Folkhälsomyndigheten så ingår man i en riskgrupp om man har en eller flera av följande sjukdomar eller tillstånd:

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
  • Downs syndrom

Tidsbokning gör man som vanligt framförallt via 1177 Vårdguiden.

Källa: Svt.se

 

Dela med dig av denna artikel på: