Du är här

2021-04-27 - Samhällsinformation
Foto: Jonas Nordin

Besök på offentliga platser kan förbjudas

Under gårdagen höll kommunfullmäktige sammanträde där man klubbade igenom att ge både kommunstyrelsen och kommundirektör Magnus Haglund mandat att förbjuda besök på vissa offentliga miljöer, skriver Allehanda.

Då smittspridningen är mycket hög i kommunen, och det kan finnas ett behov av att förhindra större sammankomster av människor, så har kommunstyrelsen och kommundirektören fått mandat att kunna förbjuda besök på särskilt angivna offentliga platser. Tidigare är det bara kommunfullmäktige som har kunnat ta sådana beslut, men då dessa beslut kan behöva tas snabbt med kort varsel så har man nu gett kommundirektören och kommunstyrelsen förtroendet och bemyndigandet att införa sådana förbud.

Förbudet kan införas på särskilt angivna platser som allmänheten har tillgång till såsom parker, badplatser eller liknande, men kan inte införas på platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av en betydande omfattning såsom till exempel köpcentrum. Förbud kan inte heller utfärdas på områden som används främst för förflyttning såsom gågator, bilvägar, färdmedel och liknande. De beslut som införs ska vara tidsbegränsade och omvärderas minst en gång i veckan.

Källa: Allehanda.se

 

Dela med dig av denna artikel på: