Du är här

2021-04-26 - Nyheter/Reportage
  • Konceptbild över hur bussen kommer att se ut. Biblioteksbussen får en konstnärlig utsmyckning. Bilden återger inte det slutgiltiga verket. Bild: Örnsköldsviks kommun
  • Konceptbild rörande bussens interiör. Biblioteksbussen ska erbjuda funktionell och trivsam design. Bild: Örnsköldsviks kommun

Kommunen lanserar biblioteksbuss

För att se till att biblioteksservicen når ut till så många som möjligt så kommer kommunen att satsa på en biblioteksbuss som ett komplement till kommunens närbibliotek.

Genom den statliga satsningen ”Stärkta bibliotek” så har Örnsköldsviks kommun beviljats 4,2 miljoner kronor som ska gå till en biblioteksbuss. Bussen ska bli ett komplement till kommunens folkbibliotek och ska se till att fler har tillgång till ett bibliotek och böcker att läsa. Huvudmålgrupp för bussen är de allra yngsta och äldsta. Bussen ska fyllas med litteratur för alla åldra och kommer även att vara utrustad med den senaste tekniken för att visa hur digital teknik och digitala tjänster fungerar i vardagen. 
Katarina Larsson, bibliotekschef på Örnsköldsviks kommun, säger att bussen även kommer att kunna användas i nya samarbeten och användningsområden.
– Bussen är ett bra sätt att nå ut med biblioteksservice i hela kommunen, men den öppnar också upp för nya samarbeten och användningsområden. Räkna med att se biblioteksbussen i många oväntade sammanhang, säger hon.

Konstnärerna Jenny Lundgren och Erika Kristofersson Bredberg har fått ge bussen en konstnärlig utsmyckning som beskrivs som ett rullande konstverk exteriört, med en interiör som har en färgsättning och materialval som speglar naturen och landskapet. 

Bussen levereras till kommunen under våren och är planerad att börja köras enligt turlista i augusti.

 

 

Dela med dig av denna artikel på: