Du är här

2021-04-23 - Skola & utbildning
Foto: Håkan Nordström

Fjärr- och distansstudier för samtliga högstadie- och gymnasieelever

Örnsköldsviks kommun har tagit beslut om att alla elever i högstadiet och gymnasiet ska gå över till fjärr- och distansundervisning. Beslutet gäller vecka 17 men kan förlängas vid behov.

Tidigare så har ungefär en tredjedel av alla elever på både högstadiet och gymnasiet fått vara kvar på plats i skolan för att få sin utbildning. I högstadiet har elever i årskurs 9 varit på plats och i gymnasiet så har de elever som bedömts ha störst behov, i regel de som går sitt tredje och sista läsår, fått vara på skolan. Men på grund av den höga smittspridningen av covid-19 så har nu bildningsförvaltningen beslutat att samtliga elever på högstadiet och gymnasiet ska få fjärr- och distansundervisning.
– Smittspridningen i Örnsköldsvik fortsätter att vara på en hög nivå och det avspeglar sig även fortsatt i vår verksamhet. Vi har nu valt att vidta ytterligare åtgärder som är nödvändiga för att minska risken för smittspridning och samtidigt tillgodose elever rätt till utbildning, säger Kristina Rastbäck, skolchef Örnsköldsviks kommun, i ett pressmeddelande.

Beslutet gäller från och med måndag 26 april till och med fredag 30 april. Under onsdag 28 april så kommer ett nytt beslut tas rörande vecka 18. Mer information till elever och vårdnadshavare kommer att ges av respektive skola. 

 

Dela med dig av denna artikel på: