Du är här

2021-04-22 - Nyheter/Reportage

Avsiktsförklaring för ny E4-sträckning undertecknad

Örnsköldsviks kommun och Trafikverket har nu undertecknat en avsiktsförklaring för upplägg för finansiering av en ny sträckning av E4 förbi Örnsköldsvik.

Att dra E4 förbi stadskärnan istället för att låta den fortsätta gå genom kärnan tar nu ännu ett litet steg närmare verkligheten. Trafikverket och Örnsköldsviks kommun har nu undertecknat en avsiktsförklaring som berättar hur en ny dragning av E4 skulle kunna finansieras. På sin hemsida skriver Örnsköldsviks kommun att den ska finansieras med infrastrukturavgifter, kommunal medfinansiering och statliga medel.

Avsiktsförklaringen utgör ett viktigt underlag inför revideringen av den nationella planen för infrastrukturen som kommer att inledas under 2021. Med en ny sträckning av E4 förbi Örnsköldsvik så räknar man med förbättrad framkomlighet, säkrare trafikmiljö och förbättrad boendemiljö i stadskärnan, och trafiken genom centrum beräknas minska med 55 procent. Sträckningen minskar även risken för olyckor med farligt gods, minskar buller och förbättrar stadskärnans luftkvalitet. 

Trafikverkets förslag till ny nationell plan kommer att lämnas till regeringen under hösten 2021. Därefter så följer remissgenomgång och regeringens hantering av förslag. Regeringen väntas sedan ta beslut under våren 2022.

 

Dela med dig av denna artikel på: