Du är här

2021-04-22 - Samhälle
Foto: Jonas Nordin

Tillfälligt LSS-boende i Bjästa

Då de befintliga platsera inom gruppboende enligt LSS inte räcker så kommer delar av det tidigare servicehuset i Bjästa att ställas om till ett tillfälligt gruppboende.

Det planeras nya gruppboenden inom LSS i kommunen. Snart kommer ett nytt att börja byggas i Gullänget och det har nyligen lämnats in ett förhandsbesked rörande ett nytt boende i Domsjö. Men då det kommer dröja innan dessa boenden står klara, vilket beräknas vara hösten 2022 respektive 2023, så har omsorgsnämnden valt att skjuta på den planerade försäljningen av det gamla servicehuset i Bjästa för att istället ställa om delar av det till ett gruppboende tillfälligt.

De som kommer erbjudas plats på boendet är personer som stått länge i kö och där lokalernas skick inte utgör ett hinder för personen. Planen är att det tillfälliga boendet ska ställas i ordning och tas i bruk av boende och personal under september 2021. 

 

Dela med dig av denna artikel på: