Du är här

2021-04-23 - Övrigt
Bild: Canadian Women's Foundation

Hjälpsignal för våldsutsatta

Under pandemin har de som utsätts för våld svårare att nå och få hjälp. Kvinnojourer vittnar om hur jourtelefonerna inte längre ringer lika frekvent när många jobbar hemifrån, då förövaren mer ofta finns i närheten.
Den kanadensiska kvinnoorganisationen Canadian Women’s Foundation har därför lanserat kampanjen ”Signal for help” som spridit sig utanför landets gränser.

Med en handrörelse under ett videosamtal kan den våldsutsatta, utan att lämna digitala spår, visa att den behöver hjälp genom att hålla handflatan mot kameran, vika in tummen och böja ned fingrarna.
Den som ser signalen uppmanas höra av sig utan risk för att någon ser eller lyssnar. Förslagsvis via ett telefonsamtal med ja- eller nej frågor som ”Vill du att jag ska ringa 112”, ”Vill du att jag ska ordna ett boende i ditt namn” eller ”Ska jag ordna så att någon samhällsinstans ringer dig”.

Så gör du
1. Handflatan mot kameran, vik in tummen.
2. Fånga tummen med böjda fingrar.

 

Dela med dig av denna artikel på: