Du är här

2021-04-21 - Skola & utbildning

Kraftig ökning av deltidsstuderande

Under pandemiåret 2020 så ökade antalet personer som studerar på deltid med 35 procent, enligt en rapport från CSN.

Under 2020 så fick 100 200 personer studiemedel för deltidsstudier, vilket är en ökning med 26 000 personer jämfört med 2019. Det visar CSN:s årsrapport Studiestödet 2020. Ökningen tros bland annat ha skett på grund av att fribeloppsgränsen har slopats vilket gjort att fler har kunnat studera på deltid samtidigt som de arbetar.
– Personer som studerar på deltid tar förhållandevis sällan studiemedel och har ofta arbete som huvudsaklig inkomstkälla. Avskaffandet av fribeloppsgränsen gjorde därför att fler kunde ta studiemedel för deltidsstudier vid sidan av ett arbete, säger Malin Lundquist, analytiker på CSN, i ett pressmeddelande.

Störst förändring sågs på eftergymnasial nivå där antalet deltidsstuderande ökade med 49 procent jämfört med 2019. På grundskole- och gymnasienivå ökade antalet deltidsstuderande med 19 respektive 24 procent. Antalet personer som studerade vid fristående kurser ökade också kraftigt med 42 procent. 

Antalet studiemedelstagare såg en enorm ökning, från 56 400 personer 559 3000 personer. Ökningen förklaras bland annat av pandemin som medförde en vikande konjunktur och högre arbetslöshet.

Det var även fler som studerade med studiebidrag på gymnasiet, vilket förklaras med att ungdomskullarna blivit större. Däremot så var det färre som fick extra tillägg, ett stöd som går till studerande på gymnasiet vars familjer har låga inkomster, kopplade till studiehjälpen på gymnasiet. Dessa personer minskade med 31 procent jämfört med 2019.

Källa: CSN

Dela med dig av denna artikel på: