Du är här

2021-04-20 - Samhällsinformation
Foto: Jonas Nordin

Kommunen vidtar ytterligare åtgärder mot smittspridningen

På grund av den höga smittspridningen av covid-19 i kommunen så meddelar Örnsköldsviks kommun att de från och med imorgon stänger alla inomhusanläggningar för idrott, intensifierar trängseltillsynen på serveringsställen och inför ökad utevistelse på både förskola och skola.

Tidigare idag så blev det klart att förskolor ska bedriva mer aktiviteter utomhus för att hjälpa minska smittspridningen, och nu har kommunen presenterat fler åtgärder för att få ner på spridningen. I ett pressmeddelande skriver kommunen följande:

  • Från förskola till årskurs 6 kommer eleverna att vistas ute i större utsträckning. Olika enheter har olika möjligheter och rektorerna planerar för detta på respektive arbetsplats och informerar berörda vårdnadshavare. 
  • Kommunen har påbörjat intensifierad trängseltillsyn på serveringsställen och kommer att fortsätta med detta kommande veckor. 
  • Kommunens medarbetare uppmanas även fortsättningsvis att jobba hemifrån om det är möjligt. 
  • Beslutet om stängning av inomhusanläggningar gäller till och med fredag 30 april och omfattar samtliga inomhusanläggningar och berör deltagare i alla åldrar. Enda undantagen görs för personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott samt för skolverksamhet. Föreningsledd träning utomhus berörs inte av beslutet men Örnsköldsviks kommun vill passa på och påminna om de riktlinjer som gäller för kommunala idrottsanläggningar utomhus. Riktlinjerna har tidigare skickats ut till föreningarna och kommer att skickas igen idag. 

Som bakgrund bakom beslutet ligger i att smittspridningen har ökat kraftigt den senaste tiden med 786 konstaterade fall vecka 15 jämfört med 697 fall den föregående veckan. Siffrorna innebär att Örnsköldsviks kommun just nu är den värst drabbade kommunen i länet. 
– Smittspridningen i Örnsköldsvik är mycket allvarlig och det finns ännu inga tecken på att den avtar. Alla måste göra sitt för att minska kontakterna, och kommunen vidtar nu därför ett antal åtgärder ytterligare, säger kommundirektör Magnus Haglund och fortsätter: 
– Och jag vill verkligen understryka vikten av varje individs beteende – det är verkligen var och en av oss som måste ta detta på största allvar och begränsa våra sociala kontakter. 

 

Dela med dig av denna artikel på: