Du är här

2021-04-26 - Samhällsinformation

Risk för gräsbrand

SMHI meddelar att det just nu råder risk för gräsbränder i länet under måndagen. Risken för gräsbränder under våren beror på att torrt fjolårsgräs dyker upp efter snösmältningen och att det torra gräset kan ha lätt för att antändas. Varningen gäller framförallt i de snöfria områdena i länet, och bedöms som stor. Personer som planerar att elda eller grilla bör iaktta stor försiktighet.

SMHI:s definition för Risk gräsbrand: 
Risk för gräsbrand utfärdas under våren när risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus. Den utfärdas endast som en risk och kan inte övergå i en varning.

 

Dela med dig av denna artikel på: