Du är här

2021-04-11 - Bra att veta med Webben 7
Till vänster: Annika Svedberg, chefsapotekare Apoteket Hjärtat. Pressbild.

Skillnader mellan covid och pollen

Pollensäsongen är här – redan har al och hassel uppmätts i stora delar av Sverige. Samtidigt pågår en pandemi vars symtom kan vara svåra att särskilja från symtomen för pollenallergi.

En Sifo-undersökning framtagen av Apoteket Hjärtat understryker svårgheten att särskilja symtomen som skiljer covid och pollenallergi åt. I undersökningen svarar nära var tredje tillfrågad att de har upplevt svårigheter att skilja sina symtom för pollenallergi från Covid-19. 16 procent svarar också att de upplevt oro kring sin pollenallergi i samband med corona-pandemin.

Annika Svedberg är chefsapotekare på Apotek Hjärtat.
Vad är det som oroar?
– Framför allt att inte riktigt veta om man fått pollenallergi eller covid, vissa symtom är mer luddiga och andra tydliga.
Vad är skillnaderna?
– Det är två tydliga skillnader. Det ena är att vid pollen har man normalt sett inte feber, vilket är väldigt vanligt vid covid. Det andra är att vid pollenallergi är rinnsnuva väldigt vanligt, ofta med upprepade nysningar samt klåda i näsa, ögon och hals. Covid kan börja med rinnande näsa men till skillnad mot pollenallergi går den då över i en tjockare, gulaktig snuva.
Påverkar covid-19 en pollenallergi eller tvärtom?
– Troligtvis inte. Däremot kan en del pollenallergiker uppleva andnöd och behöva astmamedicin. Och det kan ju också uppstå vid covid. Får man andnöd bör man uppsöka vård, oavsett om det beror på covid eller pollenallergi.

 

Dela med dig av denna artikel på: