Du är här

2021-04-14 - Samhälle
Foto: Håkan Nordström

Läsarfrågan: Stationshusets framtid

Vad tycker du att vi ska använda det gamla Stationshuset till? Framför dina synpunkter och motivera ditt resonemang med några rader på ett mejl till redaktion@7an.se.

1892 öppnade Örnsköldsviks stationshus, ritat av arkitekt Folke Zettervall. Det byggdes i tidstypiskt rött oputsat tegel i två våningar med en inredd vindsvåning, vilket var mycket ovanligt i Norrland vid denna tidpunkt. De flesta stationshus i Norrland byggdes i trä.

Länsstyrelsen Västernorrland skriver bland annat så här: ”Stationen är en av få i landet med det ursprungliga, sammanbyggda plattformstaket på stamplattformen bevarat. Byggnadens ursprungliga takstolar, tegel-väggar, dekorationsmåleri med mera har ett mycket stort kulturhistoriskt värde.”
2003 blev Stationshuset förklarat som byggnadsminne, vilket bland annat innebär att exteriören inte får förändras och att ingrepp i vänthallen och väntsalarnas fasta inredning inte får göras. Byggnadsminnesförklaringen innebär också att byggnaderna ska underhållas så att de inte förfaller.

I mars 2020 beslutade kommunstyrelsen att begära en ändring av detaljplanen för fastigheten, en process som fortfarande pågår och som numera ingår i den detaljplan som tas fram för Varvskajen. När denna detaljplan är klar är osäkert, men det blir knappast under 2021. Kommunen har heller inte beslutat vilka verksamheter som kan bli tänkbara i stationshuset, men under åren har olika förslag varit på tal. Restaurang har föreslagits och ett medborgarförslag om att utveckla huset till något liknande Fotografiska, i det gamla tullhuset i Stadsgårdshamnen i Stockholm, lämnades in till kommunen för några år sedan.

Vi skickar nu ut frågan till er, våra läsare. Vad skulle du vilja att Stationshuset används till? Kanske blir just din idé verklighet.

 

Dela med dig av denna artikel på: