Du är här

2021-03-31 - Nyheter/Reportage

Ny detaljplan för Stora Torget

Under gårdagens kommunstyrelsesammanträde så lade man fram ett förslag på en detaljplan för Stora Torget. Planen innefattar en ny byggnad som ska föra samman torget med Örnparken för att skapa en mer inbjudande mötesplats.

Detaljplanen beskriver en byggnad med stor genomsiktlighet som bidrar med liv och rörelse till det offentliga livet och som ska användas för att stärka kopplingen och samspelet mellan parken och torget. Man ämnar att den nya byggnaden ska kunna hjälpa till att skapa ett stadsliv som är aktivt under större delen av dygnet.

För tillfället är detaljplanen bara ett förslag. Definitivt beslut rörande planen kommer att tas i kommunfullmäktige.

 

Dela med dig av denna artikel på: