Du är här

2021-03-30 - Nyheter/Reportage

Allt fler har tillgång till snabbt bredband

Enligt Post- och telestyrelsen så ökade antalet hushåll i länet som kan erbjudas snabbt bredband. Nio av tio hushåll bedöms kunna ta del av en snabb bredbandsuppkoppling.

Post- och telestyrelsen är den förvaltningsmyndighet som har det samlade ansvaret för bland annat elektronisk kommunikation såsom telekommunikation, IT och radio. I deras årliga mobiltäcknings- och bredbandskartläggning, som genomfördes under oktober 2020 och redovisades nyligen, så framgår det att andelen hushåll med möjlighet att ansluta sig till snabbt bredband steg från 84,7 procent till 90,4 under året.

Bland länets hushåll så är det 77,2 procent som är anslutna till en snabb bredbandsuppkoppling och 13,2 procent som har möjlighet att ansluta sig. 9,6 procent av länets hushåll saknar just nu möjligheten att ansluta sig. I Örnsköldsviks kommun har 95 procent av hushållen möjlighet att koppla upp sig, dock så bör det noteras att enligt Bredbandskartan så är det i skrivande stund bara 79 procent som har tillgång till fiber eller en absolut närhet till bredband med en hastighet motsvarande 100 Mbit/s eller snabbare. I hela landet är det 92 procent som har möjlighet att skaffa en anslutning motsvarande 100 Mbit/s. De nuvarande siffrorna kan komma att förändras under veckan.

Det nationella målet är att 98 procent av alla hushåll i landet ska ha tillgång till snabb bredbandsuppkoppling år 2025. 

Källor: PTS, Rvn

Dela med dig av denna artikel på: