Du är här

2021-03-30 - Nyheter/Reportage

Få fall av influensa och kräksjuka

I skuggan av coronaviruset så har få fall av både säsongsinfluensan och vinterkräksjukan rapporterats.

Normalt så brukar vinterkräksjukan ligga på topp runt vecka 10, men i år så rapporterades in bara cirka 20 fall. Det innebär en kraftig minskning jämfört med motsvarande period för säsongen 2019/2020 då nära 250 fall rapporterades in. För säsongsinfluensan så har antalet inrapporterade fall varit nästan obefintlig med bara ett drygt tjugotal bekräftade fall sedan vecka 40 i fjol. 

Siffrorna baseras på 93 000 provsvar som analyserats sedan vecka 40. Att det setts så få fall av både vinterkräksjukan och säsongsinfluensan tros framförallt bero på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring coronaviruset.

Källor: rvn.se, Folkhälsomyndigheten

 

Dela med dig av denna artikel på: