Du är här

2021-03-24 - Nyheter/Reportage

Stödpengar till skogsstrategier

Landets län tilldelas totalt 7 miljoner kronor från Skogsstyrelsen som ska gå till deras arbete med regionala skogsstrategier. Västernorrlands läns del av stödpengarna hamnar på 335 000 kronor.

Samtliga av Sveriges län arbetar på regionala skoggstrategier med syfte att växla upp skogens roll i regionernas utveckling och tillväxt. För att kunna arbeta tillsammans med andra aktörer så har länen sökt pengar från Skoggstyrelsen och har nu beviljats medel. Pengarna ska sedan användas för att länen ska kunna säkra resurser till deras uppgift att koordinera arbetet med de regionala strategierna. 

De regionala skogsprogrammen bygger på dialog och delaktighet och handlar bland annat om att samarbeta kring skogens betydelse för samhällsutvecklingen, diskutera viktiga framtidsfrågor som hållbart skogsbruk, skogens roll för klimatet, stärka företags konkurrenskraft och verka för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning till skogsbruket och andra stödjande branscher.

Det är det fjärde året i rad som Skoggstyrelsen fördelat pengar till länens arbete med regionala skogsstrategier. Sammanlagt så har närmare 42 miljoner kronor fördelats ut sedan 2018, och det finns regeringsbeslut om att medel även ska betalas ut under 2022. 

 

Dela med dig av denna artikel på: