Du är här

2021-03-27 - Nyheter/Reportage

Arbete hemifrån ökar riskerna

Trots att många i dag arbetar hemifrån på grund av corona-pandemin är det få som har fungerande arbetsplatser. Dessutom känner många inte till att deras försäkringsskydd har blivit sämre.

Hemarbete har blivit till vardag för många svenska hushåll sedan coronapandemin slog till i mars förra året. Med facit i hand har omställningen gått över förväntan för många, så pass att många vill fortsätta arbeta hemi-rån, i alla fall delvis, även efter att coronapandemin är över. En undersökning som SBAB genomförde förra året visade exempelvis att sex av tio svarande trivdes med att jobba hemma och lika många ville kunna fortsätta att göra det även i framtiden.

Men även om flera undersökningar visat på positiva effekter står många hushåll inför utmaningar när man ser långsiktigt på arbete hemifrån. Den allra största utmaningen för de flesta hushållen verkar vara arbetsmiljön. En färsk undersökning som Syno international genomfört på uppdrag av försäkringsbolaget If, visar att tre av fyra av de som någon gång jobbat hemifrån saknar en separat arbetsplats i hemmet, något som kan leda till olika arbetsrelaterade skador.
– Om fler ska kunna jobba hemma måste också arbetsgivare fullt ut ta ansvar för arbetsmiljön, var än arbetet sker. Det handlar inte bara om att arbetet ska göras utan också om att skapa bra förutsättningar för arbetstagarna, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

För att man inte ska få olika arbetsrelaterade problem är det viktigt att bland annat se över sin arbetsställning, vilken belysning man har, ljudnivå och temperatur tillsammans med sin arbetsgivare. Faktum är att det i arbetsmiljölagen tydligt framgår att arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret.

Samtidigt anser Saco att det även behövs tydliga föreskrifter och råd från till exempel Arbetsmiljöverket om hur det ska fungera vid arbete hemifrån för att landets företag ska kunna uppfylla de krav som ställs, något som är viktigt på lång sikt om distansarbete blir en del av vardagen.

En annan brist och risk som uppdagats är arbetsskadeförsäkringen, som inte är anpassad efter dagens sätt att arbeta. Om man exempelvis ramlar i trappan under en paus täcks man inte av arbetsskadeförsäkringen. Däremot täcks man av arbetsskadeförsäkringen om man skadar sig på själva arbetsmaterialet.
– En annan svaghet i dagens reglering är att arbetsskadeförsäkringen inte är anpassad för så omfattande distansarbete som arbetsmarknaden nu ställs om till. Där vill vi att regeringen tar initiativ till en översyn, säger Göran Arrius.

Saco får stöd av försäkringsbolaget If som menar att det är sannolikt att både den lagstadgade och den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen med tiden kommer att anpassas efter ett arbetsliv där allt fler tillbringar åtminstone en del av arbetstiden hemma.

Men tills dess kan det vara klokt att själv se över sitt försäkringsskydd tillsammans med sin arbetsgivare och vid behov skaffa en privat olycksfallsförsäkring. En sådan försäkring täcker nämligen skador på personen och det som den har på sig, exempelvis glasögon.
– Pandemin har i viktiga avseenden förändrat vårt arbetssätt under oöverskådlig tid. Arbetsgivare bör informera sina med-arbetare om vilka försäkringar de omfattas av och, kanske ännu viktigare, vilket försäkringsskydd som arbetsgivaren inte tillhandahåller. Det kan minska de olyckliga konsekvenserna som annars kan bli resultatet av det moderna arbetssättet och det äldre regelverket, säger Beatrice Hamnström, som arbetar med personförsäkringar på försäkringsbolaget If. 

Vill du läsa mer om hur du bör anpassa din arbetsplats hemma för att undvika arbetsskador finns utförlig information med tips och goda råd på Arbetsmiljöverkets hemsida.

 

Dela med dig av denna artikel på: