Du är här

2021-03-24 - Nyheter/Reportage
Mivas VD Gerth Mattebo. Foto: Håkan Nordström

Fortsatt nöjda Miva-kunder

En enkätundersökning visar att kommuninvånarna fortsätter att vara nöjda med hur Miva hanterar dricksvattnet, avloppet och avfallet.

Innan jul fick 800 slumpmässigt utvalda invånare ta del av en enkät där de fick tycka till om Mivas tjänster och service, och resultatet visar att förtroendet hos kommuninvånarna är fortsatt högt. Miva skriver i ett pressmeddelande att över tid så har dess Nöjd Kund-index, NKI, legat stabilt på mellan 85 och 87 procent, och i den senaste undersökningen så hamnar nöjdheten på 85 procent vilket anses vara ett mycket högt och bra värde. 
– Vi är verkligen stolta, men också ödmjuka för det förtroende kunderna ger oss. Förtroende måste alltid förtjänas och det här sporrar oss att bli ännu bättre och jobba vidare utifrån vår ledstjärna som heter just nöjda kunder, säger Mivas vd Gerth Mattebo.

Enkäten visar dock också på en del förbättringsområden för Miva. Till exempel så tycker man att Miva behöver förbättra sitt sätt att informera om driftstörningar, att information på deras hemsida måste bli bättre och att öppettiderna på återvinningscentraler borde vara flexiblare.

För att göra dessa förbättringar så ger Miva ett kundlöfte om åtgärder som de kommer att genomföra under året, och listar följande åtgärder som de tänker genomföra:

För direkt information om det som berör dig och ditt område

  • kommer vi att avisera driftstörningar inom vatten och avlopp till dig via sms.

För snabba svar på dina frågor

  • lanserar vi därför ett nytt ärendehanteringssystem som ger effektivare handläggning när du kontaktar kundservice.

För ökad tillgänglighet när du har tid

  • lanserar vi ”Lämna själv-kortet” så att du kan lämna ditt grovavfall när återvinningscentralen är stängd. Vi börjar med Bjästa återvinningscentral,
  • skapar vi en ny, lättnavigerad webb med fokus på det du vill beställa eller veta,
  • utvecklar vi en automatisk chatt på miva.se som ger dig svar dygnet runt, utan väntetider.

Miva skriver även att de under året kommer att löpande släppa mer information om de kommande åtgärderna.

Källa: Miva

 

Dela med dig av denna artikel på: