Du är här

2021-03-23 - Övrigt

Webbföreläsning om klimatförändringar

Den 27 mars är det dags för årets upplaga av Earth Hour, och inför det så bjuds på en digital föreläsning om klimatförändringar den 24 mars.

Det är det regionala energikontoren som bjuder på föreläsninge. Under föreläsningen får du ta del av information om den kommunala energi- och klimatrådgivningen och en gästföreläsning med Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI.

Så ser programmet ut:
 

 • Så kan de regionala energikontoren och den kommunala energi- och klimatrådgivningen, nyttjas för att bidra till lokal, regional och nationell hållbar utveckling.
 • SMHI: Vad driver klimatförändringen?
  Gästföreläsare Gustav Strandberg berättar
  om den senaste klimatforskningen:
  Hur stora är klimatförändringarna?
  Hur ser framtidens klimat ut?
  Varifrån kommer utsläppen?
  Hur kan vi minska klimatpåverkan?
  Vilken effekt har covid-19-pandemin haft?

Föreläsningen hålls mellan klockan 15.00 - 16.00 via Microsoft Teams, är kostnadsfri och har ett begränsat antal platser. Du kan klicka här för att komma till Örnsköldsviks kommuns hemsida där du kan anmäla dig. 

 

Dela med dig av denna artikel på: