Du är här

2021-03-13 - Nöje & kultur

Krisstöd till kulturlivet

Ideell kulturallians öppnar nu för ansökningar i satsningen ”Kulturens kapillärer ­­– Stöd och utveckling av den ideella kultursektorn under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas”. Projektet har som huvudsakligt syfte att stötta det lokala kulturlivets föreningar under coronakrisen.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Postkodstiftelsen som kommer att ge en välbehövlig injektion till kulturlivet i Örnsköldsvik och bidra till att utveckla digitalt producerad och distribuerad kultur. Effekterna av pandemin mildras och föreningslivet stärks. Direkta sökbara stöd riktade till lokala ideella kulturföreningar kommer att möta akuta behov hos drabbade kulturaktörer i Örnsköldsvik, säger Calle Nathanson, ordförande i Ideell kulturallians.

Projektet kommer att stödja lokala ideella kulturföreningar för genomförande av, ur smittskyddssynpunkt, säker verksamhet och utveckling av den digitala kulturen. Ansökan om stöd görs på hemsidan ideellkultur.com och Ideell kulturallians ser fram emot projekt som kan stärka och utveckla kulturlivet i Örnsköldsvik.

 

Dela med dig av denna artikel på: