Du är här

2021-03-09 - Trafik
Foto: Mats Forsgren

Trafikvecka med fokus på hastigheten

I veckan genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus på hastighetskontroller i tätbebyggda områden.

Med bland annat målet att nå Nollvisionen om inga döda eller allvarligt skadade i trafiken så genomför polisen nu en nationell trafikvecka där just hastigheten är i fokus. Under veckan så kommer de koncentrera sig på att kontrollera förarnas hastigheter i tättbebyggda områden och områden där oskyddade trafikanter ofta rör sig, såsom vid skolor, förskolor, stadskärnor och bostadsområden. 
– Det är mycket folk som rör sig i tättbebyggda områden, speciellt i dessa tider när många arbetar hemifrån och tar pauser i form av till exempel promenader och träning. Då gäller det att vi tillsammans skapar en säker trafikmiljö, genom att vara ett föredöme i trafiken, ta hänsyn och hålla hastigheten, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid Polismyndigheten, i ett pressmeddelande.

Bland det mest avgörande i hur utgången av en trafikolycka blir är just hastigheten. Enligt Trafikverket så finns det rimliga chanser att överleva för en oskyddad trafikant som hamnar i en kollision med ett motorfordon som färdas i 30 km/h, medan för en oskyddad trafikant som blir påkörd av ett fordon i en hastighet på 50 km/h har minimala chanser att överleva. 
– Lägre hastigheter är avgörande för att trafiken ska vara och upplevas som trygg och säker, säger Maria Krafft, måldirektör Trafikverket. Det ger till exempel större möjlighet att korsa och röra sig längst med gatan och det ger bättre möjlighet för aktiv mobilitet och tillgängliga färdsätt för många. Så var uppmärksam och håll hastighetsgränsen. Det är särskilt viktigt i områden där det finns många barn, som vid förskolor och skolor.

Trafikveckan pågår mellan 8 – 14 mars.

 

Dela med dig av denna artikel på: