Du är här

2021-02-23 - Samhällsinformation

Vaccininformation med posten

I veckan så skickar Region Västernorrland ut vaccininformation till samtliga folkbokförda i länet som är födda 1946 eller tidigare. Informationen väntas hamna i brevlådan under början på vecka 9.

Brevet innehåller information till de äldre om hur man går till väga för att boka tid för vaccination mot covid-19. När man bokat sin tid så ska man även ta med sig brevet vid vaccinationstillfället. Då brevet skickas ut till samtliga som är folkbokförda i länet och födda 1946 eller tidigare så kan även personer som redan är vaccinerade få hem brevet, och i sådana fall behöver man inte bry sig om brevet.
– Eftersom brevet skickas till alla som är folkbokförda i Västernorrland enligt Skatteverkets listor så kan det även komma till dem som redan fått, eller är på väg att få vaccin. Det handlar om personer som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende. Då behöver man inte bry sig om brevet, säger Karin Sellgren, vaccinationssamordnare, i ett pressmeddelande.

Även om man inte är folkbokförd i Västernorrland men befinner sig i länet under en längre tid så är man välkommen att vaccinera sig. Hur man går till väga om man tillhör den gruppen kommer regionen att meddela under nästa vecka. 

För övriga som ingår i fas 2 av vaccinationen så kommer vaccinationsstarten att ske på lite olika sätt. Region Västernorrland skriver följande om hur dessa personer kommer att kontaktas:

  • Personer som är transplanterade eller går på dialys kontaktas via vården.
  • Personer som har assistans får information via de som ger assistans.
  • Vård- och omsorgspersonal som arbetar nära de sköra äldre får information via sin arbetsgivare.

Klicka här för att komma till Region Västernorrlands hemsida där du kan läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: