Du är här

2021-02-22 - Nyheter/Reportage

Minskad lodjursstam - ingen licensjakt i år

Det kommer inte att tas något beslut om licensjakt i länet under 2021. Inventeringen av lodjursstammen visar nämligen att stammen börjar blir för liten för att det ska vara aktuellt med licensjakt.

Lodjuret får generellt inte jagas då det är ett fridlyst djur, men då jakt sker så får det bara ske under väldigt strikta reglerade former. Jakt kan till exempel tillåtas för att förebygga skador på tamdjur.

Under den senaste inventeringen så visar det sig att lodjursstammen i länet inte når upp den förvaltningsnivå som viltförvaltningsdelegationen har beslutat om för lodjursstammen i länet. Förvaltningsmålet ligger på 16 familjegrupper, cirka 98 lodjur, men inventeringen visar att det bara finns 13,5 familjegrupper, eller cirka 83 lodjur, i länet.

I Länsstyrelsens bedömning så har man vägt in att det också måste finnas utrymme för eventuella skyddsjakter.

Källa: Länsstyrelsen Västernorrland

 

Dela med dig av denna artikel på: