Du är här

2021-02-17 - Motor

Laddbilarna fortsätter att öka

Antalet laddbara bilar i trafik i länet fortsätter att öka. I slutet på 2020 så utgjorde laddbara bilar ca 1,4 procent av alla personbilar i länet, enligt statistik från myndigheten Trafikanalys.

2019 var ca 0,8 procent av alla bilar i trafik i länet laddbilar (laddhybrider och elbilar), och under 2020 ökade antalet till ca 1,4 procent vilket motsvarar 1 884 av länets 133 826 fordon i trafik. Bensinbilar utgjorde ca 51,2 procent och dieselbilar ca 41 procent. Övriga bilar (etanol, gas och elhybrider*) utgjorde drygt 6,3 procent av länets personbilsflotta.

I Örnsköldsvik så utgjordes ca 1,55 procent av alla bilar av laddbilar, motsvarande 493 bilar.  

*Elhybridbilar räknas inte in med laddhybrider och elbilar då dessa använder en förbränningsmotor för att ladda elmotorns batteri under färd, medan elbilar och laddhybrider kan laddas med el utifrån. 

Källa: Myndigheten Trafikanalys

 

Dela med dig av denna artikel på: