Du är här

2021-02-11 - Nyheter/Reportage
Örnsköldsviks flygplats. Foto: Pressbild, Luftfartsverket

LFV och Vattenfall i samarbete vid Örnsköldsviks flygplats

I ett pressmeddelande berättar Luftfartsverket och Vattenfall att de inleder ett forskningssamarbete som ska ta ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor. Utgångspunkten i samarbetet blir forskningsarenan LARC (LFV Aviation Research Center) vid Örnsköldsviks flygplats där man utvecklar lösningar för fossilfria flygplatser som ska kunna användas som en mall för andra flygplatser.

Forskningssamarbetet är resultatet av en avsiktsförklaring mellan LFV och Vattenfall som innebär forskning och utveckling för omställningen till ett hållbart flyg och att tillsammans ta fram en helhetslösning för hur en fossilfri flygplats ska se ut.
– Avsiktsförklaringen med Vattenfall är ett initiativ som går i linje med LFVs etablering av LARC i Örnsköldsvik, en ny samverkansarena för industri, akademi och samhälle. Allt inom ramen för obemannat flyg, elflyg, luftrumsfrågor och flygplatsverksamhet. I täta samarbeten som detta skapar vi möjligheter för att utveckla och validera nya lösningar för ökad säkerhet, kostnadseffektivitet och minskad klimatpåverkan, säger LFVs tf forskningschef Gunnar Olsson.
– Vi vill tillsammans med LFV hitta lösningar och installera laddinfrastruktur för att det ska bli möjligt att helt gå över till eldrivna fordon - till, från och inom flygplatsområdet och på sikt även för eldrivna flygplan. Andra lösningar kan vara installation av solcellsanläggningar och batterilager som ger snabb tillgång till ström när kunden behöver den, säger Maria Lindberg, chef för Vattenfall Network Solutions i Sverige.

I LFVs och Vattenfalls samarbete handlar det bland annat om nya lösningar för:

  • Tankning av fordon (laddning med el och/eller batteribyte).
  • Transporter inom flygplatsområdet (bussar, bilar, flygplan, bogserare, traktorer och övrigamarktransportfordon).
  • Mikroproducerande infrastruktur som till exempel solcellsanläggningar.
  • Avbrottsfri kraft genom till exempel redundanta system och dess kringtjänster.

En plan arbetas nu fram där mål, former och tidshorisonter för samarbetet konkretiseras genom att bland annat att möjliggöra regionala flygningar på distanser från 400 km och mer. Lösningen för en fossilfri flygplats i Örnsköldsvik ska sedan kunna fungera som mall för fler flygplatser. Nästa steg är att undersöka exportmarknader med tillhörande strukturer och strategier för fossilfria lufthamnar.

 

Dela med dig av denna artikel på: