Du är här

2021-02-12 - Nyheter/Reportage
Foto: Mats Forsgren

Företagsstöd till två industriföretag i kommunen

Två industriföretag i Örnsköldsvik, Thordab Fastighetsförvaltning AB och Nordic Machining Technologies AB, tilldelas drygt 5,4 miljoner kronor av Region Västernorrland i företagsstöd.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar regionen statliga medel, så kallade 1:1-anslag, för att främja tillväxt och omställning till hållbar regional utveckling. Stödhanteringen styrs av förordningar och stöd beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. 

Under regionstyrelsens sammanträde under gårdagen så beslutade man om att bevilja följande företagsstöd:

  • Thordab Fastighetsförvaltning AB, ett verkstadsföretag i Arnäsvall, genomför satsningar och tänker bland annat bygga ut lokalerna. Som en del i finansieringen av satsningen så tilldelas de drygt 2,2 miljoner kronor i regionala investeringsstödspengar. 
  • Nordic Machining Technologies i Örnsköldsvik, vars verksamhet består av legotillverkning inom bland annat skärnings och svetsning, tilldelas 3,1 miljoner kronor. Pengarna ska gå till en investering på två maskiner för kapacitetsökning av svarvning samt anpassad golvförstärkning med betongfundament. 

Läs mer på regionens hemsida.

 

Dela med dig av denna artikel på: