Du är här

2021-02-11 - Nyheter/Reportage
Foto: Håkan Nordström

Mångmiljonsatsning på Örnsköldsviks sjukhus

Under regionstyrelsens sammanträde under gårdagen så beslutade man bland annat om satsningar på Örnsköldsviks sjukhus motsvarande cirka 220 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutade om att Regionsfastigheter får i uppdrag att genomföra detaljprojektering av operationscentrum i Örnsköldsvik till en beräknad kostnad på 13 miljoner kronor. I projektet så ingår satsningar på operationsavdelningen i Örnsköldsviks sjukhus, åtgärder i den befintliga sterilcentralen samt iordningställandet av en operationssal för ögonmottagningen. 

Den samlade kostnaden för hela projektet uppskattas landa på cirka 220 miljoner kronor. Enligt nuvarande tidsplan så tror man att arbetet ska vara slutfört under andra halvan av år 2024.

Under sammanträdet så föreslog man också att regionfullmäktige bör besluta om att avveckla avdelning 61, det vill säga den psykiatriska avdelningen, vid sjukhuset. Detta för att istället ersätta den med en mobil verksamhet som åker till personer i behov av psykiatrisk vård. 

Klicka här för att komma till regionens hemsida där du kan läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: