Du är här

2021-02-10 - Nyheter/Reportage
Foto: Lena Landar

Över 200 miljoner kronor bättre än budget

Region Västernorrland gör ett positivt ekonomiskt resultat för 2020 på 220 miljoner kronor enligt det preliminära bokslutet.

Det preliminära bokslutet visar att regionens ekonomi blir 200 miljoner starkare än vad som var budgeterat. Att 2020 kan visa ett så pass bra resultat förklaras först och främst med alla de statsbidrag som delats ut under året på grund av den rådande pandemin, skriver regionen på sin hemsida.

Totalt har regionen fått cirka 500 miljoner kronor i både riktade och generella statsbidrag relaterade till pandemin under föregående år. Mycket av pengarna har gått till just de extra kostnader som pandemin fört med sig i form av bland annat provtagning, skyddsmaterial och sjukresor. 

Det är dock inte bara statsbidragen som hjälpt regionen att nå ett bra resultat. Högre skatteintäkter och en minskad kostnad för hyrpersonal på 75 miljoner kronor, motsvarande en minskning på 15 procent, har även bidragit.

Den ekonomiska utvecklingen för 2021 är dock väldigt osäker, dels på grund av en stor vårdskuld som blivit kvar från 2020 i och med att planerad vård har fått skjutas på till framtiden. Det finns även också mycket arbete kvar med att lösa ekonomiska utmaningar kopplade till bland annat hyrpersonal, befolkningsunderlag och skatteunderlag.

Klicka här för att komma till Region Västernorrlands hemsida där du kan läsa mer.

 

Dela med dig av denna artikel på: