Du är här

2021-04-27 - Nyheter/Reportage
 • De tre nya varningssymbolerna som SMHI använder för att indikera hur allvarligt ett besvärlig väder väntas bli, där gult är det minst besvärliga och rött är det mest besvärliga. Bild: SMHI

Uppdaterad: Nytt system för vädervarningar

Under april så skulle SMHI ha infört ett nytt system för vädervarningar. På grund av tekniska komplikationer så skjuter dock SMHI på övergången fram till oktober.

Notering från redaktionen: Varningssystemet skulle ha satts i bruk den 27 april, men skjuter på det fram tills i höst så att de har god tid på sig att lösa de tekniska komplikationer de har stött på. Fram tills dess så gäller det nuvarande systemet.

Istället för nuvarande system för vädervarningar, där varningar delas in i klass 1, 2 och 3, så kommer det nya systemet att dela in besvärligt väder i graderna gul varning, orange varning och röd varning. Det nya varningssystemet blir konsekvensbaserat och varningarna kommer att bli mer regionalt anpassade och relevanta samt bli mer användbara för samhället i att avgöra hur svåra följder ett väntat besvärligt väder kan ge. Detta ska i sin tur göra det enklare att förbereda inför det dåliga vädret.

Till exempel så kan ett lite större snöfall i de norra delarna i landet kanske inte ha så stor effekt på samhället, medan samma snöfall kan ha betydande påverkan i landets södra delar. Det nya varningssystemet ska göra det lättare att bedöma och avgöra vilka konsekvenser ett sådant snöfall skulle kunna ge beroende på området och vilka åtgärder som kan behöva tas av allmänheten. Under det nya system så kommer även SMHI att samarbeta i ännu större utsträckning med andra aktörer, såsom Länsstyrelsen, för att göra rätt bedömningar innan en varning utfärdas. 

Såhär kommer det nya varningssystemet att se ut:

Gul varning – väder som kan innebära vissa konsekvenser för samhället och utgöra vissa risker för allmänheten

Det förväntade vädret kan innebära:

 • Konsekvenser för samhället. 
 • Vissa risker för allmänheten. 
 • Vissa skador på egendom och miljö. 
 • Störningar i en del samhällsfunktioner. 

Vad ska du göra? 

 • Var uppmärksam – särskilt på väderkänsliga platser. 
 • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor eller vistas i ett utsatt område eller tillhör en riskgrupp. 

Orange varning – väder som kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället och utgöra fara för allmänheten

Det förväntade vädret kan innebära: 

 • Allvarliga konsekvenser för samhället. 
 • Fara för allmänheten. 
 • Allvarliga skador på egendom och miljö. 
 • Störningar i samhällsfunktioner. 

Vad ska du göra? 

 • Undvik att exponera dig för vädret. 
 • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom. 

Röd varning – väder som kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhället och utgör en stor fara för allmänheten

Det förväntade vädret kan innebära:

 • Mycket allvarliga konsekvenser för samhället. 
 • Stor fara för allmänheten. 
 • Mycket allvarliga skador på egendom och miljö. 
 • Omfattande störningar i samhällsfunktioner. 

Vad ska du göra? 

 • Avstå helt från att exponera dig för vädret. 
 • Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom. 

Klicka här för att komma till SMHI:s hemsida där du kan läsa mer.

Källa: SMHI

Dela med dig av denna artikel på: