Du är här

2021-02-18 - Samhälle
  • Sträckning av Anders Öhlund.
  • Förslag av familjen Risberg, Gottfridsgården.
  • Förslag av "anonym".

Förbifart Örnsköldsvik - så tycker våra läsare!

Tunnel, bro eller en helt annan dragning av E4 förbi Örnsköldsvik? 7ans läsare engagerar sig i frågan och här publicerar vi några kommentarer.

Bästa Redaktion! Blev glad när jag öppnade Tidningen 7 och såg att ni lyfte frågan om förbifart Örnsköldsvik och önskade synpunkter. Förbifarten är viktig och det är bra att lyfta olika aspekter innan det blir verklighet. Det vi önskar lyfta är att vi önskade att kommunen även skulle vilja se till boendemiljön i Åsdalen. Här finns en potential till fina bostadsområden nära staden och nära till friluftsliv.
2015-12-04 skickades en namninsamling till trafikverket (Dnr 235540 och 235541) med ett förslag om att E4 skulle kunna dras in i berget i Översjäla. Om det gjordes skulle även Åsdalen få en bättre trafiksituation.
På hemsidan www.åsdalen.se kan ni se dessa tankar, bilder på Åsdalen och en film. Åsdalens Visionsfilm kan också ses på Youtube.
Familjen Risberg Gottfridsgården inkl. alla som deltagit i namninsamlingen 2015

Jag tycker att det är bra att tunneln byggs men den är för kort, jag anser att avgaserna kommer in i staden i alla fall när trafiken leds in i tunneln nedanför skidbacken och kommer ut bredvid järnvägs-tunneln norr om staden. Tunneln måste börja ute i Ås minst 500 meter före Malux och komma fram ute i Arnäs för att vi skall bli av med avgaserna.
Lars Eriksson

Tunnel löser inte problemet! 55 % av trafiken kvar som ger en fortsatt tvådelad smutsig stad. En bro över fjärden låter mycket mycket bättre. Styr bort trafiken från Domsjö och Järved till den nya E4-dragningen.
Helst bilfri stad.
Sture

Anser att en bro skulle vara ett bra alternativ – för många år sedan bilade vi längs Rivieran/Monaco och körde högt över havet på broar. Kombinerat med tunnlar.
kbl, Överhörnäs

Nu har ni fått många politiker i Örnsköldsvik att skruva på sig! Genom åren har det värkts fram ett koncensus kring att vi tillsammans – så starka vi bara kan bli – ska jobba, lobba och framhärda i stödet för en tunnel igenom Åsberget.
Min uppfattning är att det är en dyr lösning som inte svarar emot det behov staden har för en bättre miljö, bland annat vad gäller utsläpp, buller och barriäreffekter. Trafikverket och rikspolitikerna håller oss alla på halster, och under tiden blir det inget annat gjort.
E4 bör dras längre ifrån innerstaden, förslagsvis Övertjäla-Kroksta-Arnäsvall, så att trafiken kan hålla den minst skadliga hastigheten 80 km/h förbi hela centralorten, utan några stopp. Det är accelerationer efter stopp som är den största orsaken till de höga utsläppen idag, och en kort tunnel gör liten skillnad om vi ser till HELA staden.
Tung trafik till Domsjö fabriksområde får sedan gå via Svedjeholmsvägen och undvika innerstaden helt.
E4 och Botniabanan har orsakat ett lapptäcke av vägar hit och dit i denna stad. Utan någon som helst plan, vad det verkar. Det är en konst att hitta fram till akuten på sjukhuset! Det är dags att utforma en strategi för hur vi ska komma tillrätta med detta lapptäcke.  
Olika trafikslag har olika behov. Exempelvis tar gångtrafikanter helst kortaste vägen, även om det är lite kuperat (varför finns inga övergångar i staden?), cyklister undviker backar och tar hellre en omväg och bilförare föredrar omvägar med färre stopp. Vi har också nya utmaningar i form av nya fordonstyper, däribland mopedbilar, som ställer helt nya krav på trafikmiljön. Nu har vi möjlighet att ”börja om och göra rätt”.
Med en kort tunnel får vi även i fortsättningen barriäreffekter som förhindrar en öppnare och trevligare stad. Den dyra prislappen gör att beslutet uteblir och inget vettigt görs under tiden, eftersom den får så stor påverkan på allt annat vi eventuellt planerar för att göra. Lyfter vi bort E4 ifrån innerstaden skapas däremot utrymme inför framtiden och en framtida expansion. Det vore väl bra!?
Tack för detta initiativ!
Jerker Rudin

Här kommer ett förslag som redan presenterats för Trafikverket för 10-15 år sedan av min morbror (Gerhard Berglund) som även fick igenom dagens dragning av Botniabanan från Stor-Degersjön till Örnsköldsviks centrum.
Jag tycker personligen att denna sträckning är den bästa. Titta bara på Gävle, Hudiksvall, Söderhamn, varför ska man bums ha E4:an så nära stadens centrum, turister åker hit i alla fall. Dra E4:an utanför och gör färden mycket kortare och väldigt tidsbesparande istället.
Anders Öhlund

Frågan om förbifart Örnsköldsvik är inne i en spännande fas. Infrastrukturplanen för 2022-2033, som förhoppningsvis innehåller ett positivt beslut, är på gång. Trafikverket har utrett och tagit ställning för tunnelalternativet. Det är därför viktigt att vi alla sluter upp bakom den. Vi i Aktionsgruppen för E4-tunneln har också uppfattat ett stort stöd från allmänheten för den lösningen. Tyvärr satte Coronaepidemin stopp för oss att vara ute på gator och torg med namnlistor. Men chansen finns och vi uppmanar alla som inte skrivit på, att via Facebook och rubriken ”Vi vill se ljuset i tunneln-NU” skriva under och på det sättet påverka beslutsfattarna i rätt riktning. 
Marianne Lundström

Det bästa, naturligaste och billigaste blir, att E4-förbifarten sker via anknytning från Själevad, norr om Åsberget, Lillbacke, Åsbergets nordöstra slutt-ning, skogskant Gullänget och inkop-pling nuvarande norra E4, utfarten. Näst bäst, en tunnel genom Åsberget enligt mitt förslag tillsammans med Moderaterna, publicerat i ÖA på 1970-1980-talet. 
Bo Westberg-Gren

Vägarna runt Ö-vik är i bedrövligt skick. Hela stan är smutsig. Ett exempel är en stor vägskada på vägen i Stefan Löfven backen. Där kommunen satt upp en skylt ”vägskada” och inte gjort nåt. Verkar som ett slukhål. Det började för precis ett år sedan. 
Jag vet att en del är Trafikverket och en annan kommunen. Men lite samarbete skulle inte skada. 
Agnetha

Angående er förfrågan om förbifart Örnsköldsvik i senaste numret av 7an så vill jag komma med ett förslag. Detta är det klart bästa alternativet om man tänker rationellt och lämnar känslorna därhän.
Mitt förslag är att dra E4an utanför staden över havet, precis som Sundsvall gjort. Se kartan nedan där jag skissat på några alternativa rutter. Det finns många fördelar med detta förslag.
- Bullret skulle hamna långt bort från staden
- Det blir minsta möjliga sträcka för förbifart via E4. 
- Kraftigt reducerat C02-utsläpp. 
- Troligtvis ett billigare alternativ i längden.
- Staden, dess närliggande samhällen och köpcentrum skulle få mera utrymme att utvecklas på.
- Man skulle kunna beundra staden Örnsköldsvik från ena sidan och höga kusten från den andra, med antingen en eller flera tjusiga broar.
- Alla områden där E4 nu går skulle förvandlas till mer eftertraktade områden. Ås t.ex. skulle med sin solsida och utsikt över veckefjärden uppnå sin fulla potential.  Veckefjärdens golfbana skulle få ett otroligt lugn.
Anonym

Hej! Vad jag tycker om "Förbifart Ö-vik", jo:
1. Att den är absolut nödvändig pga trafiksituationen i stan och att den snarast måste göras pga NO2-halten och bullernivån, båda över gränsvärdena.  
2. Att kommunpolitikerna omedelbart tar sig samman och gemensamt "ger sig på" Trafikverket och regeringen så att projektet inte skjuts på framtiden.
3. Att det inte får fortsätta att vara ett politiskt käbbel när det gäller oss alla.
4. Att det påpekas att dessa ca 22 000 fordonen släpper ut ca 2 000 liter bränsle mindre per dag när "Åsbergspassagen" blir ca 1,5 km kortare än genom stan. 2000/dag x 365 x 17= 12 410 000 liter på 17 år, och om Trafikverket inte har projektet inom de närmaste 17 åren så blir det minst 20 innan de kommer till skott. Alltså minst 14 600 000 liter. Säg då 15 kr/liter, då blir det 292 000 000 kr i onödan. Projektet bro-tunnel-bro som måste göras klarar sig nu under 1,5 miljarder, och vad är den delade staden och vår hälsa värd? (Sundsvallsbron med anslutningar kostade ca 1,9 miljard och förbifart Ö-vik är mycket enklare)
5. Att man gör den enklaste, billigaste och snabbaste varianten, bro-tunnel (ev bergskärning)-bro. 
6. Att det är mer eller mindre en skandal att Ö-vik har stått i kö för projektet i ca 60 år. Här kommer frågan, vad har våra politiker gjort för att få bort genomfarten?
P.S. Jag har lämnat in ett medborgarförslag, 17300 / Kst-2018-249-Kst §22-2020, att en arbetsgrupp skulle tillsättas och svaret var OK men sen vattnades det ut och "bidde ingenting". D.S.
Lennart Axelsson

Jag kan bara hålla med flera av de medborgarförslag som presenterats i senaste Tidningen 7 om att det nuvarande förslaget med en tunnel genom Åsberget inte är tillräckligt. Man väljer att bygga bort endast en mycket kort sträcka av E4 genom stan. Detta är dumsnålt, om det nu är billigt att bygga en tunnel? Den bild som presenteras som förslag från ”Anonym” är bra, den visar på den kortaste vägen (fågelvägen) och möjliga sträckningar utanför stan från Bjästa till Idbyn. Jag tror absolut att det är den vägen man ska gå, bygg E4 en bra bit utanför stan för att få bort den tunga trafiken ordentligt. Att dra vägen genom Kroksta som också föreslagits tror jag inte på eftersom det är ett tätbebyggt område redan nu. Vi vill ju att staden ska kunna utvecklas och växa och en stor vältrafikerad väg är ett hinder för detta. Den måste dras långt utanför stan för att få god effekt för samhällsutvecklingen, inte bara buller i den innersta stadskärnan. Jag hoppas verkligen att beslutsfattare kan fundera ett varv till. Att investera i en tunnel som snabbt är otillräcklig är en onödig investering. Bygg rätt från början.
Tone Gabriels

 

Dela med dig av denna artikel på: