Du är här

2021-02-09 - Övrigt

Yrkestrafiken i fokus

Under veckan genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus på yrkestrafiken.

För att hjälpa minska antalet skador och döda i trafiken så genomför polisen regelbundet olika trafikveckor i landet. I veckan satsar man på att kontrollera yrkestrafikanter såsom lastbil- eller taxiförare för att upptäcka bristfälliga fordon och förare som inte följer reglerna. Man ser även noga till att kontrollera den hastighet som dessa förare håller då yrkestrafkanterna ofta sätter tempot i trafiken.
– Taxibilar och lastbilar sätter tempot i trafiken. Om de sänker hastigheten följer andra med, säger poliskommissarie Erling Andersson i ett pressmeddelande. 
Då de kontrollorerar förare och deras fordon så är det framförallt körkortsbehörigheter, fordons skick och vikt, lastsäkring och kör- och vilotider som man tittar på.
– Säkerheten är viktigast, stressa inte fram till nästa kund. Genom våra kontroller ökar vi trafiksäkerheten, säger Erling Andersson. 

Extra fokus kommer att läggas på att kontrollera tillstånd och den typ av transport som utförs. Bland annat så vill man eftersöka så kallade olaga cabotagetransporter. Cabogatetransporter innebär att ett utländskt transportföretag stationerat i ett EU-land har rätt att, under vissa förutsättningar, genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land. Med olaga cabotagetransporter menas att ett transportföretag till exempel utför fler transporter än vad de har tillstånd att utföra, ett brott som kan medföra sanktionsavgifter för företaget.
– Mellan 2017 och 2020 har Polisen ökat antalet ertappade olagliga cabotagetransporter från 61 till 272. Det finns ett stort intresse i denna fråga och det framgår också av regleringsbrevet för Polismyndigheten att denna verksamhet fortsatt ska utvecklas trots att det primärt inte är en trafiksäkerhetsfråga, säger Erling Andersson.

Trafikveckan pågår mellan 8 – 14 februari.

 

Dela med dig av denna artikel på: