Du är här

2021-01-28 - Nyheter/Reportage

39 miljoner kronor för minskad klimatpåverkan

I Västernorrland har tio ansökningar från 2020 beviljats drygt 39 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet för investeringar och idéer som kan ge en minskad klimatpåverkan.

Den som har en idé på en investering eller åtgärd som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan kan ansöka om klimatinvesteringsstöd från Länsstyrelsen. 

Bland de idéer och projekt i Västernorrland som beviljats stödet finns en plan på att bygga ut Arnäsvalls terminal till en modern kombiterminal som effektivt ska kunna lasta om gods mellan väg och järnvägstransporter. Åtgärden beräknas kunna minska det årliga koldioxidutsläppet med nästan 3 000 ton per år, och ska även öka länets attraktivitet för nya industriella etableringar och expansioner av befintliga industrier. Projektet har beviljats ett investeringsstöd på 12,4 miljoner kronor.

Även Hemab AB i Härnösand har beviljats ett större stöd på 23 miljoner kronor för utbyggnaden av sin biogasanläggning. Utöver dessa två större stöd så har även följande stöd beviljats:

  • Fem företag beviljas investeringsstöd för att bygga publika laddstolpar (Mjälloms Tunnbröd AB, Lungviks hamnförening, Sidensjö Sparbank, Matglad i Ånge AB och Västansjö Gård) 
  • Benny Persson Fastigheter har beviljats investeringsstöd för energikonvertering från olja till fjärrvärme. 
  • Goodway Entreprenad AB har beviljats investeringsstöd för att energikonvertera asfaltsverk till förnybart bränsle. 
  • Kyl- och frysexpressen Nord AB har beviljats investeringsstöd för inköp av biogaslastbilar. 

För att läsa mer om stödet och hur du ansöker så kan du klicka här för att komma till Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida.

 

Dela med dig av denna artikel på: