Du är här

2021-01-30 - Nyheter/Reportage
Mattias Gidlund med bidraget till HRF Örnsköldsvik, här representerad av Stig Axel Nilsson. Foto: Håkan Nordström

Gratis batterier tack vare Elsy, Harry och Henrik

Tack vare framlidna syskonen Elsy, Harry och Henrik Johansson förvaltar Handelsbanken i Örnsköldsvik stiftelsen som varje år ger betydande bidrag till syn- och hörselskadade personer i Örnsköldsvik.

Beslut har fattats om att ge bidrag till den lokala HRF-föreningen som i sin tur kommer att kunna ge gratis hörapparatsbatterier till samtliga medlemmar med hörapparat.
– I dag har föreningen cirka 180 medlemmar och vi hoppas att bidraget ska hjälpa HRF Örnsköldsvik att få fler medlemmar till sin förening och på så sätt också sprida sitt budskap till de som har en hörselnedsättning, säger Mattias Gidlund, placeringsrådgivare på Handelsbanken.

Syskonen Elsy, Harry och Henrik Johanssons stiftelse har som ändamål att stödja synskadade och hörselskadade personer i Ångermanland, företrädesvis bosatta i Örnsköldsviks kommun. Dessutom sjukhuspersonal på ögon-öronavdelningarna, företrädesvis verksamma inom Örnsköldsvik, för utbildning och förkovran samt till forskning, informationsgivning och utbildning inom områden som underlättar syn- och hörselskadades livssituation.

 

Dela med dig av denna artikel på: