Du är här

2021-01-28 - Nyheter/Reportage
  • Foto: Håkan Nordström
  • Foto: Håkan Nordström
  • Foto: Håkan Nordström

Luften är fri 2021

När pandemin gjorde ute till det nya inne förra året upptäckte många friluftslivets fördelar. Det här året kan utelivet bli ännu hetare eftersom 2021 är Friluftslivets år, något som uppmärksammas i hela landet och i Örnsköldsvik genom projektet Luften är fri.

Svenskt Friluftsliv leder projektet Luften är fri med stöd av Naturvårdsverket. Syftet är att få fler människor att prova friluftsliv och att långsiktigt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.
– Här i Örnsköldsvik kommer vi att jobba på flera olika sätt under året, säger Joel Libell, friluftsstrateg på Örnsköldsvik kommun. Det här är ett samarbetsprojekt mellan organisationer, föreningar och personer som vill delta.
Förra året pågick förberedelserna och frågan är om Joel tycker att han missar allt det roliga nu när han snart blir föräldraledig och lämnar över genomförandet till Ann Holst.
– Ja, så kan det så klart vara men å andra sidan får jag ju vara med på andra sidan nu och uppleva allt det som händer under året som deltagare, säger Joel.

Målgruppen för satsningarna är de som är ovana att vara ute, som till exempel barn, personer med utländsk bakgrund och beslutsfattare, men de som redan fattat grejen med friluftsliv blir också engagerade, som ambassadörer.
– Det här ska locka den som tvekar, den som vill men som kanske känner sig osäker eller behöver hjälp att komma över tröskeln, ta sig ut och upptäcka att friluftslivet är enkelt och finns nära, säger Ann Holst.
Projektet handlar mycket om att bredda begreppet friluftsliv, till att handla om en naturnära livsstil där friluftslivets alla värden får plats, som hälsa, förståelse för natur och kultur, samarbete och sysselsättning.
Ett fokus i projektet är att påverka beslutsfattare och från länsstyrelsernas håll har projektet redan uppmärksammats genom en Landshövdingestafett som startades av Göran Enander, landshövding i Uppsala län. Utmaningen är enkel – varje landshövding ska genomföra minst en friluftsaktivitet under året.
– Det behöver inte vara svårare än så och vi hoppas på att kunna få med beslutsfattarna i vår kommun på något sätt och synliggöra deras tankar om friluftslivet.

Hela projektet bygger på att intresserade engagerar sig. Föreningar och organisationer i Örnsköldsvik har bjudits in till ett digitalt möte som äger rum i kväll, torsdag 28 januari. Där kommer Ann att berätta mer om Friluftslivets år, svara på frågor och samtala kring vilka möjligheter som finns att tillsammans få Örnsköldsvik att bubbla av friluftsliv under året.
– Har man missat det här mötet men vill vara med är det bara att kontakta mig. All information kommer även att finnas tillgänglig i efterhand på kommunens hemsida om man söker på Friluftskicken, säger Ann.
En hel del arbete har redan lagts ner internt inom kommunen för att skapa utmaningar och inspiration för organisationens avdelningar där de kan koppla på de aktiviteter de gör som relaterar till friluftsliv. Det finns planer på en form av bingobricka som ska locka till olika aktiviteter utomhus, något som även företag och andra organisationer skulle kunna använda som en hälsoutmaning.
– Vi vill få friluftslivet att blomstra på flera olika plan och nu står vi redo i startblocken för att rulla ut det här, säger Joel. Det här ska leva hela året och vi är medvetna om att allt måste anpassas efter restriktioner som gäller och som förändras, det är bara att följa med. Det finns inte ett spikat program eftersom det är delaktigheten från alla som formar programmet, men det finns ett tema för varje månad. Dem kommer vi att följa och utgå från och det är tacksamt för den som vill arrangera något att hänga upp sina aktiviteter på månadens tema.

Den som inte vill missa något av allt som händer kopplat till Friluftslivets år kan kolla in sidan luftenarfri.nu. Där finns en aktivitetskalender över det som händer på olika platser och sådant som går att ta del av i hela landet. Ett exempel är digitala föreläsningar på ämnen som hur man kommunicerar allemansrätten, hur man öppnar upp för dialog om friluftsliv och mycket mer.
– Vill du ha koll på det som händer här i Örnsköldsvik är mitt tips att följa kultur och fritids sida på Facebook och vill du berätta om dina aktiviteter i sociala medier använder du #öviksluftenärfri och #luftenärfri, säger Ann.

Månadernas teman:

Januari - invigning
Februari - inspiratörer
Mars - friluftskompis
April - hela Sveriges friluftsdag
Maj - friluftsliv i skyddad natur
Juni - äta ute
Juli - sova ute
Augusti - jag har aldrig ...
September - gilla friluftslivet
Oktober - lära ute
November - må bra ute
December - dialog friluftsliv

 

Dela med dig av denna artikel på: